Home » » Các con đừng tham công tiếc việc nữa.

Các con đừng tham công tiếc việc nữa.

Các Con Đừng Tham Công Tiếc Việc Nữa.
8h tối 12 tháng 10 năm 2017

Mẹ dạy:  Các con ở xa về đây Mẹ rất vui, đã vâng theo thánh ý của Mẹ, làm đẹp lòng Mẹ các con ạ. Mẹ đang hiện diện ở đây, cả Chúa nữa. Hàng ngày Mẹ vẫn tỏ ra cho các con chiêm ngắm Mẹ trong tràng chuỗi mân côi. Mẹ muốn củng cố đức tin cho các con. Mẹ và Chúa vẫn bảo vệ các con nhưng các con ơi, bắt đầu từ ngày mai là một ngày trọng đại các con ạ, là một ngày các con bắt đầu bước vào một ngày đầy gay go khắc nghiệt. Các con sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mẹ không thể giúp được các con nữa rồi nên Mẹ rất lo cho các con. Vì các con chưa chứng kiến cơn thịnh nộ của Chúa đâu vì loài người phản bội Chúa, giáo hội chống đối Chúa, bác bỏ Chúa. Chúa lại bị đóng đinh lần thứ hai con ạ. Chúa đau đến tột cùng rồi con ạ. Mẹ xót xa con của Mẹ nhưng Mẹ lại thương các con. Mẹ đau đớn Con của Mẹ. Mẹ cũng thương con cái yếu đuối của Mẹ. Hỡi các con ưu tuyển của Mẹ, duy nhất chỉ còn các con cứu thế giới, cứu nhân loại thôi. Các con hãy chung phần đau khổ với Mẹ với Chúa các con nhé. Hỡi các con bé nhỏ của Mẹ. Ngày giờ gấp rút lắm rồi. Các con hãy cầu nguyện liên lỉ vào, đừng thờ ơ nữa. Các con hãy cầu nguyện thật sâu, cảm nghiệm được nỗi đau của Mẹ, của Chúa. Chỉ như vậy thì các con mới cảm nghiệm được tình yêu thương của Chúa đổ xuống cho các con và tình thương của Chúa sẽ đổ xuống cho nhân loại khi cơn giận của Chúa giảm đi. Các con ơi, Mẹ biết các con còn non nớt, yếu đuối. Mẹ luôn kêu gọi các con về với Mẹ để Mẹ củng cố đức tin, uốn nắn, tôi luyện các con. Các con đừng tham công tiếc việc nữa. Đừng lo toan các việc đời thường nữa, chẳng giúp được gì cho các con đâu. Hãy quay trở về với Chúa và Mẹ đi, thật lòng ăn năn xám hối tội lỗi của mình để cứu phần rỗi linh hồn của mình, cứu người thân của mình và cứu trên toàn thế giới. Vì Mẹ và Chúa yêu thương các con, không muốn hư mất một linh hồn nào nên các con làm công cụ cho Mẹ, dẫn dắt mọi người về với Chúa và Mẹ con ạ để Mẹ và Chúa còn che chở bảo vệ cho. Con yêu quý của Mẹ. Mẹ luôn ban bình an cho các con.

Xem thêm

Powered by Blogger.