Home » » Một linh mục đã thoát được tà khí của canh tân đặc sủng ( cầu nguyện đặt tay lên trán )

Một linh mục đã thoát được tà khí của canh tân đặc sủng ( cầu nguyện đặt tay lên trán )

https://www.youtube.com/watch?v=nb9lwn5-ewU

Một linh mục đã thoát được tà khí của canh tân đặc sủng ( cầu nguyện đặt tay lên trán )

Ngày 7/9/2017
Con thưa: 
Mẹ ơi, xin Mẹ dạy bảo chúng con biết về nhóm cầu nguyện của cô chú C ở giáo xứ Lam Sơn, Bà Rịa, VT. Nhóm của cô chú C này có phải thánh ý của Mẹ hướng dẫn chú ấy không? Xin Mẹ thương và chỉ cho chúng con để chúng con được làm theo thánh ý của Mẹ. Chúng con xin tạ ơn Mẹ. 
Mẹ dạy: 
Con gái yêu quý. Mẹ rất thương các con. Nhóm của cô chú C, này chính là ý Mẹ truyền cho họ vì họ không thực thi điều Ta truyền nên Mẹ sẽ hướng dẫn họ để họ thực thi điều Chúa và Mẹ muốn. Vì vậy mà các con cũng hỗ trợ họ thêm để họ biết mà nhận ra. Qua những lời cầu nguyện và việc làm của các con, họ sẽ sớm nhận ra bằng chứng của sự thật khi Ta đã tỏ rõ cho họ. Còn bây giờ, cứ âm thầm cầu nguyện nhé. 
Con thưa: 
Mẹ ơi, nhóm mà cô chú C, ở giáo xứ Lam Sơn, BR, VT này dưới sự dẫn dắt của cha Phanxico ở giáo xứ Bình Thuận. Con xin Mẹ dạy bảo về linh mục này thưa Mẹ. Con xin tạ ơn Mẹ. 
Mẹ dạy: 
Không phải như các con đang nghĩ đâu. Linh mục này cũng đã từng bị đặt tay và ngài cũng đã nhận ra đó không phải là ơn Chúa rồi. Ngài cũng ăn năn xám hối làm tuần cửu nhật kính Chúa ChaChúa Con và Chúa Thánh Thần nên ngài đã thoát được. Nhưng có điều là ngài vẫn chưa thực sự hiểu ra đầu là đúng sai mà dẫn dắt. Có mấy điều khiến cho linh mục này hoang mang là không biết sự thật có đúng hay không. Vì vậy cũng đang bối rối lắm con ạ. Hãy thêm lời cầu nguyện cho ngài ấy.


https://www.youtube.com/watch?v=nb9lwn5-ewU


Xem thêm


Powered by Blogger.