Home » » Kinh Cảm Tạ buổi sáng ( do Mẹ Maria dạy)

Kinh Cảm Tạ buổi sáng ( do Mẹ Maria dạy)


MẸ TRUYỀN DẬY: 
Các con ơi, khi dậy buổi sáng là đọc Kinh Cảm Tạ Chúa và Mẹ đã ban cho một đêm được bình an. 
Kinh Cảm Tạ Buổi Sáng: ( Kinh này do chính Mẹ Maria dạy)
Lạy Cha là Thiên Chúa của chúng con, chúng con xin cảm tạ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, đã gìn giữ che chở cho gia đình con đêm qua được mọi sự lành và bình an trong tay của Chúa.
Chúng con xin cảm ơn Mẹ Maria và thánh cả Giuse cùng triều thần thiên quốc, các tổng thần và thiên thần hộ thủ, các thánh đã cầu bầu cho gia đình con.
Hôm nay là một ngày mới con xin dâng lên Cha tất cả mọi sự của gia đình con, cùng toàn thể mọi thành viên trong gia đình con với tất cả mọi ý nghĩ tư tưởng lời nói và việc làm của gia đình con. Xin Cha nâng đỡ bảo vệ và dìu dắt gia đình con trong lúc hỗn loạn này!
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa dậy chúng con biết yêu thương và tha thứ thật lòng,
Lay Chúa Thánh Thần, xin Chúa hãy mở lòng mở trí và tư tưởng của chúng con ra, xin Chúa thêm sức và soi sáng mọi thành viên trong gia đình con được đến gần Chúa hơn nữa, luôn bước theo con đường của Chúa đã dành cho chúng con. Xin Chúa hãy thánh hóa các công việc của gia đình con đang làm và định làm. Lạy Chúa mọi sự mọi việc chúng con phó thác ở nơi Chúa. Xin Chúa Thánh Thần hay lo liệu mọi sự 
mọi việc cho gia đình con theo thánh ý của Chúa.

Chúng con xin Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng triều thần thiên quốc, các tổng thần và thiên thần hộ thủ, các thánh, xin các ngài cầu xin Chúa đổ ơn lành xuống cho chúng con, để chúng con là những người trần biết lập công giúp các linh hồn sớm về với Chúa, những người chưa nhận biết Chúa sớm nhận ra Chúa là Cha của mình. Chúng con cầu xin Cha nhờ danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen!
Xem thêm:
1. Đức Mẹ hướng dẫn cách cầu nguyện trong ngày
2. Tuần cửu nhật kính Chúa Cha ( Tuần sám hối đón Chúa)
Powered by Blogger.