Home » » Đa số chúng ta đã bị ma quỷ bịt mắt bịt tai

Đa số chúng ta đã bị ma quỷ bịt mắt bịt tai13/ 7/2017: ĐA SỐ CHÚNG TA ĐÃ BỊ MA QUỶ BỊT MẮT BỊT TAI NÊN KHÔNG NHẬN RA !
Con thưa : Thưa Chúa hôm nay chúng con xin Chúa dậy bảo cho chúng con những gì mà Chúa Muốn để chúng con được làm theo Thánh ý của Chúa và của Mẹ !
Chúa dạy: 
Các con cái yếu đuối của Ta. Ta không muốn mất một linh hồn nào. Chỉ có Ta mới thấu hiểu và đem sự sống đời đời cho các con. Các con hãy tin tưởng vào Ta. Ta yêu thương các con. Các con còn yếu đuối lắm. Các con là những người con ta tuyển chọn. Các con có cảm nghiệm được như vậy không? Người ngoài muốn nghe các điều mà các con nghe mà không được nghe, muốn nói các điều con muốn nói mà không được nói vì ma quỷ nó bịt mắt bịt tai rồi. Chỉ có người Ta ban ơn cho mới được như vậy thì các con mới biết Ta yêu thương các con. Thế mà các con ơi, các con đi theo Ta là các con phải bỏ hết mọi sự mà theo ta. Bỏ hết cả cái tôi, cái ích kỷ, hận thù ghen ghét. Đi theo Ta. Chỉ có tình yêu thôi. các con phải chịu đau khổ vác thập giá hằng ngày theo Ta. Đường của Ta đi là đường đầy chông gai thử thách, khó khăn nhưng sẽ đến vinh quang. Các con cứ đi đi, Ta sẽ tiếp sức cho. Các con không được nản lòng, không được chùn bước, không được quay trở lại mà phải hiên ngang bước lên vì có Ta lúc nào cùng đồng hành, Ta bổ dưỡng cho. Các con cái bé bỏng yếu đuối dại khờ của Ta. Ta đang thử thách các con, tôi luyện các con thì các con mới lớn lên được. Các con cứ vâng theo thánh ý của Ta lúc nào cũng khiêm nhường nhỏ bé thôi, cứ học ở nơi Ta vì Ta hiền lành, khiêm nhường trong lòng, yêu thương và bác ái, bao dung và tha thứ con ạ. Ta yêu thương các con lắm. Các con cứ làm theo ý của Ta thì Ta vui lắm. 
Xem thêm
5. Thông điệp hàng ngày.
Powered by Blogger.