Home » » Chúa đang trút cơn giận thanh tẩy quả địa cầu này

Chúa đang trút cơn giận thanh tẩy quả địa cầu này


20/8/2017
VÌ CHÚA CỦA CÁC CON ĐANG TRÚT CƠN GIẬN THANH TẨY QUẢ ĐỊA CẦU NÀY RỒI CÁC CON Ạ !
Con Thưa : 
Thưa Mẹ hôm nay chúng con xin Mẹ dậy bảo cho chúng con để chúng con được làm theo Thánh ý của Chúa và của Mẹ !
Mẹ Dạy:
>Các con ơi, hôm nay các con cầu nguyện xám hối làm Mẹ vui lắm, làm đẹp lòng Mẹ. 
>Mẹ vẫn nhắc các con phải. Cầu nguyện thật sâu thì các con mới cảm nhận được nỗi đau,. Mẹ vui lắm, Mẹ đang tỏ cho các con. 
( Mẹ cười và tràng chuỗi rất đỏ) Các con hãy nhìn chuỗi mân côi đi. 
> Trong chuỗi Mân Côi, Mẹ sẽ quy tụ con cái của Mẹ trong chuỗi mân côi này, để Mẹ lấy tà áo bao phủ chúng con. 
Các con ơi, Mẹ đang tôi luyện các con đấy vì các con còn khờ dại, cầu nguyện hời hợt cho qua, làm qua lượt thì chẳng lắng đọng. Đức tin của các con phải lớn lên như Chúa Giê su hài đồng. Các con còn yếu đuối non nớt lắm, chưa tín thác vào Ta thực sự. Các con vẫn hay hoang mang lắm vì các con có tin tuyệt đối vào Mẹ đâu nên Mẹ tôi luyện các con mạnh mẽ lên, cứng rắn lên, đừng yếu đuối nữa. Vì Chúa của các con đang trút cơn giận thanh tẩy quả địa cầu này rồi các con ạ. Các con đang được Chúa và Mẹ bao bọc nên các con cảm thấy bình an không phải lo lắng gì. Các con ơi, sắp tới này, các con phải chịu sóng gió thử thách một cuộc tàn khốc ác liệt đấy các con ạ. 
Các con phải vững tin vào Mẹ và Chúa để Mẹ và Chúa cứu các con. Mẹ đã tỏ qua chuỗi mân côi để Mẹ bảo vệ các con để các con bám chặt vào đó nhưng các con phải kiên trì, kiên trì trong giờ cầu nguyện. Phải tôi luyện đức tin của các con thì đức tin mới vững chắc được, không còn bao lâu nữa đâu các con ạ. Ta yêu thương các con vô cùng.! 
Xem thêm

Powered by Blogger.