Home » » Về tội phá thai của gia đình lương dân

Về tội phá thai của gia đình lương dân

4) Về Tội Phá Thai Của Một Gia Đình Lương Dân
 "gây cho chồng bệnh mất ngủ mệt mỏi và gầy yếu "
Con thưa: thưa Cha có vợ chồng anh ngô đức h vợ vũ thị th người vô thần muốn xin lỗi Cha và con cái vì tội phá thai và muốn biết là mấy thai nhi trai và gái và làm sao anh H chữa mất ngủ gđ anh ấy là vô thần xin Cha hướng dẫn cho gđ anh ấy làm thế nào hay làm tuần cửu nhật xin lỗi Cha và thai nhi xin Cha hướng dẫn cho chúng con. Chúng con xin tạ ơn Cha!
Cha phán dậy:
Có 2 chấm đỏ 4 chấm xanh (2 trai và 4 gái) và có 2 thai nhi 1 trai và 1 gái ở ngoài khung bám theo anh H. “Có thể con anh hay con chị” thành hình người khoảng 3-4 tuần.
Anh H công việc làm thì có (ngoại tài) của kính biếu, hối lộ đút lót, vì tiền này là mồ hôi nước mắt của người khác
Đọc Kinh:
1 Kinh Lạy Cha/
1 Kinh Vực Sâu/

(Giuse Micae hỗ trợ). Giuse phải làm Tuần 9 ngày Chúa Cha thay cho người ta và xin hộ người ta xin lỗi Cha và con cái họ làm bác ái còn chữa mất ngủ trước mắt hãy làm thế đã!

Blog Archive

Powered by Blogger.