Home » » Thứ Sáu, Hãy Viếng Đàng Thánh Giá, Chầu Thánh Thể.

Thứ Sáu, Hãy Viếng Đàng Thánh Giá, Chầu Thánh Thể.

Ngày 25.11.2016
Con thưa: Cha ơi. Con là kẻ yếu hèn và dốt nát xin Cha thương và tha thứ cho con. để con được trở nên là con cái của Cha, Cha ơi trong giờ cầu nguyện viếng 14 nơi thương khó của Thánh tử Chúa giêsu con Cha hôm nay. Con xin dâng lên Cha toàn thể nhân loại đặc biệt là các đấng các bậc trong giáo hội, các tội nhân. xin Cha soi dẫn cho các ngài thánh hóa các ngài yêu thương và nâng đỡ các ngài luôn vững bước theo còn đường của Cha đã dành cho các ngài mọi việc con xin phó thác ở nơi Chúa xin Chúa hãy lo liệu mọi sự mọi việc cho chúng con theo thánh ý của Cha…
Cha phán dậy :Các con yêu quý của Cha ! hôm nay là ngày thứ sáu ngày kính nhớ Chúa Giêsu đã đổ Máu mình ra để cứu giúp nhân loại, con đã nhớ đến Cha và nhờ Máu Chúa Giêsu đổ ra mà xin ơn tha thứ cho nhân loại. Thật là việc làm đầy lòng yêu mến tha nhân mà con đã làm thật là đẹp lòng Cha. Các con hãy cố gắng tập hy sinh cầu nguyện cho nhân loại, còn rất nhiều biến cố xắp xảy ra các con hãy cầu nguyện nhiều cho giáo hội và tha nhân để giúp con cái Cha nhận ra Cha đang dang tay đón chờ các con nơi nước Cha đã chuẩn bị cho các con, Cha yêu các con.

lời cảm nhận: Cha muốn chúng ta cầu nguyện với Cha nhiều hơn để Cha cứu giúp nhân loại, để mọi người nhận ra Cha và yêu mến Cha !

Blog Archive

Powered by Blogger.