Home » » Thiên Chúa Hiện Diện Với Linh Mục Trong Ba Cách!

Thiên Chúa Hiện Diện Với Linh Mục Trong Ba Cách!

Ngày 31/3/2016: 
Con thưa: Thưa Cha, chúng con là kẻ rất yếu đuối và dốt nát lắm, nếu không có Cha thương và dậy bảo thì chúng con chẳng làm gì. Cho nên ngày của Cha đang cận kề mà anh em chúng con chẳng mấy ai hay biết và nhận ra các dấu chỉ điềm thiêng trên trời dưới đất đã và đang xảy ra để ứng nghiệm Kinh Thánh. Thưa Cha mấy lần trước con định đem lời Cha tới một số cac đáng bậc. Nhưng con rất ngại gặp và rất khó nói với các ngài. Nay thời gian cấp bách xin Cha cho con đem lời Cha đến với các ngài vì nếu một linh mục hay giám mục mà nhận ra sẽ cứu rất nhiều linh hồn. Chúng con định xin Cha một dấu chỉ là nếu các đấng chưa tin lời của Cha thì con bảo các ngài là cầu nguyện với Chúa và xin một Ơn nào đó trong 3 ngày, sau đó gọi chúng con đến. Xin Cha cho chúng con biết được các ngài ấy xin ơn gì để chúng con nói lại với linh mục đó những gì mà ngài đã cầu nguyện để linh mục đó tin là lời của Cha nói ngang qua chị em chúng con như vậy có nên không thưa Cha? Chúng con dốt nát xin Cha dậy bảo cho chúng con, chúng con tạ ơn Cha!
Cha phán dậy: 
Các con yêu quý của Cha. Cha ban cho các con quyền tự do. Cha không bắt buộc theo Cha hay ngược lại. Các linh mục giám mục cũng như vậy, là con cái Cha, khi linh mục giám mục nhân danh Cha nói hay làm điều gì có Cha hiện diện, còn bình thường cũng là con người như tất cả các con Cha đã dựng nên, không thể cho họ dấu chỉ này hay dấu chỉ kia, để các ngài nhận biết. Hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần hướng dẫn âm thầm từ nội tâm các ngài. Còn linh mục Toma V hãy nói với ngài về tràng chuỗi Mân Côi để ngài đón nhận và chia sẻ cho cộng đoàn dân Chúa.
Còn về phần Anna têrexa con làm các việc đạo đức rất tốt nhưng con còn nặng nề về phần xác nhiều hãy đến với Cha chỉ cần 1kinh lạy Cha/1kinh kính mừng/1kinh vinh Danh/ 1kinh tin Kính
Và tâm sự với Cha là đủ rồi hãy tập làm theo thánh ý Cha. Cha sẽ nhận lời các con cầu nguyện hãy cố gắng lên các con nhé!

Giao cảm: khi linh mục mặc áo chức hay đeo khăn thánh hoặc nhân danh Chúa nói hay làm thì có Thiên Chúa hiện diện, nếu không thì cũng như mọi con cái Cha!

Blog Archive

Powered by Blogger.