Home » » Thị Nhân Thomas đi truyền giáo

Thị Nhân Thomas đi truyền giáo

Ngày 25/8/2015
Con thưa: Mẹ ơi chúng con là những kẻ tội lỗi và yếu đuối lắm xin mẹ hãy tha thứ cho chúng con. Xin Mẹ cho chúng con biết về anh Thomas xắp ra ngoài bắc có phải người mang sứ điệp của Mẹ cho chúng con không? Mẹ ơi chúng con dâng anh Thomas Maria lên cho Mẹ xin Mẹ hãy lo liệu cho anh Thomas vì anh Thomas có ý nguyện ra ngoài bắc để đem lời của Mẹ cho tất cả chúng con và qua lời Mẹ dạy anh Thomas để đến với tất cả chúng con.xin Mẹ Thương và dậy bảo cho chúng con được biết chúng con xin tạ ơn Mẹ!

Mẹ truyền dậy: Phúc thay ai được gặp Thomas, chuyến đi này cũng gặp nhiều sự khó vì nhiều người chưa đón nhận nhưng cũng qua nhanh vì sứ điệp của Mẹ mang cho nhân loại. Ai đón nhận thông điệp Mẹ sẽ nhận ra chân lý sự thật. Các con hãy cố lên, đây là điều Mẹ trông mong ở các con. Hãy cho mọi người nhận biết Mẹ yêu thương các con vô bờ bến. Hãy giúp mọi người nhận ra Mẹ đang ở bên các con vì tình yêu Thiên Chúa hãy cố lên các con nhé Mẹ yêu thương các con!

Blog Archive

Powered by Blogger.