Home » » Thế giới hoang mang về Dấu Lạ in trên người

Thế giới hoang mang về Dấu Lạ in trên người


Con thưa: thưa Cha, lâu rồi trên thế giới chúng con thấy có những người khi ngủ dậy lại tự nhiên thấy trên người mình có dấu tròn in trên người như vô lăng tàu thủy ở chỗ đó nóng rát nhẹ và khoảng 1-2 tuần thì hết. Những chỗ đó để lại màu trắng nhạt, mọi người rất hoang mang lo lắng không biết đó là điềm gì và gần đây con cũng thấy cũng có nguời Việt nam cũng bị như vậy. Người này trước là một thầy tướng số và học nhân điện, xin Cha thương và tỏ cho chúng con được biết theo thánh ý của Cha, chúng con xin tạ ơn Cha.
Cha phán dậy: 
Dấu đó là Satan đóng ấn, là điềm báo người buôn thần bán thánh, dấu trên cả trẻ em, sau này nó mới bị và sau nó mới dùng đến. Chúa đã cảnh báo từ cuối tháng 6/1945 rồi.
Cách chữa Dấu Ấn in trên cơ thểĐọc Kinh Mân Côi

Blog Archive

Powered by Blogger.