Home » » Thầy Phêrô Phaolo Có Phải Người Đi Truyền Giáo Không?

Thầy Phêrô Phaolo Có Phải Người Đi Truyền Giáo Không?

Ngày 6/5/15: 
Con thưa: Cha ơi, chúng con là những kẻ tội lỗi và yếu đuối lắm xin Cha hãy tha thứ cho chúng con. Xin Cha cho chúng con được nhận biết có thầy Phê rô Phao Lô ở sg xắp ra ngoài bắc để truyền giáo. Xin Cha cho chúng con biết về thầy Phêrô Phao Lô này là người truyền giáo hay là người mang sứ điệp của Cha cho chúng con. Xin Cha cho chúng con được nhận biết theo Thánh ý của Cha. Chúng con tạ ơn Cha.
Cha phán dậy:
Thầy Phêrô Phaolô Maria là người truyền giáo. Cha đã cho đi gặp gỡ các nhân chứng của Cha để con cái Cha gặp gỡ nhau, cùng nhau cầu nguyện để cứu thế giới khỏi hiểm nguy. Vì mất đức khiêm nhường đã bị Satan dẫn đi sai lệch. Hãy cầu nguyện cho Phêrô Phaolô Maria. Hãy tĩnh tâm và cầu nguyện xin ơn trợ giúp. Việc truyền giáo không cần phải đi nhiều nơi mới là truyền giáo. Hãy đem lời Chúa cho mọi người mà bằng cách phương tiện hữu ích nhất con nhé. Hãy xiết chặt tay nhau lại mà cầu nguyện cho toàn thế giới nhé. Cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Phêrô Phaolô Maria chỉ nói những điều Cha đã cho biết trước, những điều Cha cho biết trước từ hàng ngàn năm để cảnh tỉnh nhân loại! 

Cảm nhận: Thày nói nhiều, nói quá những điều thầy biết trước. Nhưng những gì cần nói bây giờ thì nói chưa đúng thời điểm. Thầy đi rất nguy hiểm. Việc của thầy là truyền giáo trên mạng!

Blog Archive

Powered by Blogger.