Home » » Tại Sao Lm Toma Hay Có Cơn Đau Thắt Ngực

Tại Sao Lm Toma Hay Có Cơn Đau Thắt Ngực

Ngày 15/4/2015: 
Con thưa: Thưa Cha chúng con là những kẻ tội lỗi và yếu đuối lắm xin Cha hãy tha thứ cho chúng con. Cha ơi con xin Cha cho con được nhận biết về linh mục Toma hay có những cơn đau tức ngực là do đâu? Ngài có làm hay nói điều gì làm Cha buồn lòng không? những gì theo thánh ý của Cha thì xin Cha tỏ cho con được nhận biết, còn những gì không thuộc về Cha thì con cũng xin Cha cũng đừng cho con được nhận biết. chúng con rất yêu quí vị Lm toma này. Ngài rất khiêm nhường và sống đơn sơ khó nghèo, xin Cha thương và tỏ cho chúng con được biết chúng con xin tạ ơn Cha!
Cha phán dậy lần 1: 

Những lúc đau ốm về phần xác là ko phải bệnh ví như một đền thờ lộng lẫy nguy nga và tráng lệ vẫn có những vầng mây đen mờ nhạt bay lươn, có lúc mờ rồi lại sáng ngay, những lúc đau ốm về phần xác là Cha xức dầu cho linh mục đó, những đau ốm Satan mượn lời để lái câu nói đó không đúng nghĩa của câu nói đó, để cho con cái Cha hiểu sai nghĩa, mỗi lần như vậy thì đau ốm về phần xác, để cầu xin Cha thêm xức cho linh mục đó, chúng ta hãy cầu nguyện cho linh mục Toma các con nhé!

Cha phán dậy lần 2:
Những lúc đau ốm về phần xác để cho nhận biết những điều làm và câu nói đó không đúng, ma quỷ tinh vi lắm nó nhằm vào kẽ hở để cho con người làmvà nói theo ý nó, nhưng có Chúa đỡ nâng người, và cảnh báo cho con của người, hãy cầu nguyện cho Lm toma.

“Cha cho thấy nơi giáo xứ đuôi rắn vẫn ở họ (đ/ph) con đầu thì vẫn đong đưa rình mồi ở ao gần cổng vào nhà thờ”

Blog Archive

Powered by Blogger.