Home » » Sách Sự Thật của Gioan tông đồ bây giờ mới được mở ra đấy

Sách Sự Thật của Gioan tông đồ bây giờ mới được mở ra đấy

PHẦN 10: MẶC KHẢI CHÚA CON QUA CHỊ MARIA!
Maria thưa: Thưa Cha, có linh mục ở Sài gòn cho chúng con quyển sách chiến dịch cầu nguyện chúng con có được đọc và được phát không? thì xin Cha tỏ cho chúng con biết vì chúng con ngu dốt lắm không biết sự gì xin Cha thương và dậy bảo cho chúng con?
Cha nói: Các con ơi các con tin sứ điệp này thì các con phải đọc chiến dịch cầu nguyện này, phải phát cho họ vì bây giờ CẤP BÁCH lắm rồi. Các con cứ làm theo ý Cha, Cha sẽ bảo vệ các con!
Maria thưa: Con cám ơn Cha. Cha ơi, Cha cho con biết quyển Sách Sự thật có phải là của Gioan tông đồ nuốt trong bụng không? thì xin Cha cho con biết?
Cha nói: Các con ơi Sách Sự Thật của Gioan tông đồ bây giờ mới được mở ra đấy. Các con đọc thì mới hiểu được!
Maria thưa: Thưa Cha, có chị Maria Mai ở YB chị ấy xin Cha dậy bảo cho chị ấy biết về bản thân chị ấy phải ăn năn xám hối thế nào để Cha thương và chị ấy rất muốn làm khí cụ của Cha xin Cha thương chị ấy?
Cha nói: on ơi con bảo chị Maria mai đừng buồn bản thân chị ấy làm nhiều điều đẹp lòng Cha lắm đấy con ạ, chị Maria mai đang được Cha dẫn dắt làm khí cụ cho Cha đấy, bản thân chị ấy phải chăm sóc những con chiên lạc của Cha đấy. Rồi chị ấy phải làm nhiều việc cho Cha lắm đấy. Rồi Cha sẽ dẫn dắt con cứ làm theo ý của Cha con nhé!
Maria thưa: Con cám ơn Cha!
Tha Cha: có vị linh mục Toma ở xứ (HN) có gọi chúng con về đấy bàn việc gì đó mà chúng con không biết chúng con có nên về đấy không? và con có thể chia sẻ những điều mà Cha cho con biết cho vị linh mục này được không?
Cha nói: Các con ơi sao các con lại xa lánh vị Linh Mục TM. Cha cho vị Linh Mục này gọi các con về đấy để đồng hành với cha và cầu nguyện cho cha vì cha đang bị sự dữ. Các con bảo nhau về đấy để âm thầm dâng lời cầu nguyện cho linh mục TM các con nhé!
Maria thưa: Con cám ơn Cha!
Maria thưa: Thưa Cha, hôm qua cháu Minh có về chỗ vợ chồng cháu thu có làm và nói điều gì không vừa ý Cha thì xin Cha dậy bảo cho cháu minh, lần trước cháu minh có tặng cho cháu thu một cỗ tràng hạt gỗ không hiểu sao lại có bẩy hạt, xin Cha tỏ cho chúng con biết chúng con xin cám ơn Cha!
Cha nói: Con ơi con bảo cháu Minh hôm qua con làm rất đẹp lòng Cha. Còn tràng hạt bảy hạt thì Cha muốn vợ chồng cháu Thu cầu nguyện bẩy sự thương khó Đức Mẹ để dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa, các con cầu nguyện lúc 12 giờ trưa để Mẹ mở Trái Tim đón nhận các con vào Trái Tim của Mẹ
15.12.2016:
Maria thưa: Thưa Cha, con là kẻ tội lỗi và hèn yếu xin Cha thương và tha thứ mọi tội cho con xin Cha dậy bảo con theo thánh ý của Cha những gì mà Cha muốn thì xin Cha tỏ cho chúng con được nhận biết. Cha ơi chúng con đang có ý về xứ của Cha Toma để cầu nguyện và con có được chia sẻ với linh mục Toma về những lời Cha cho con được biết không thì xin Cha tỏ cho con được biết. Con xin cảm Cha!
Cha nói: Con ơi con hãy bảo cộng đoàn các con xuống linh mục Toma để cầu nguyện cho ngài vì linh mục này đang bị sự dữ. Còn con Cha cho con chia sẻ với linh mục Toma này để cha này dẫn dắt. Các con đồng hành với linh mục Toma này. Các con cứ làm theo ý Cha thì Cha rất vui.

Maria thưa: Con cám ơn Cha!

Blog Archive

Powered by Blogger.