Home » » Phần 4: Các linh mục để Cha dẫn dắt

Phần 4: Các linh mục để Cha dẫn dắt

PHẦN 4:
10.11.2016: CẦU NGUYỆN:
1. Maria thưa: Cha ơi, con muốn đi cùng cháu Minh đến mấy nơi để đem lời Chúa và ảnh Chúa và Tín phát cho mọi người có được không?
2.Cha nói: Con ơi, ý của Cha là con mang lời Chúa đi cùng với Minh.
1. Maria thưa: Cha ơi con định mang lời Chúa về nhà anh Lôrenzo Dũng và em lôrenzô Bảo ở Phúc thuận, Vĩnh phúc có được không. Nếu được thì Cha cho con biết?
2.Cha nói: Được đấy con ạ. Con cứ mang đến những lời Chúa cho họ để Cha dẫn dắt họ 
1. Maria thưa: Cha ơi, chúng con muốn về sứ Cha Liên ở hải phòng có được không thì Cha cho con biết ?
2.Cha nói: Các con ơi các con cứ về đấy đi, cha đấy hiền lành và thánh thiện đấy con ạ!
1. Maria thưa: Cha ơi, Con muốn về xứ Đại Lợi ở bg quê cháu Minh có được không Cha, nếu được thì Cha cho con biết?
2.Cha nói: Con ơi nếu con về đấy thì rất tốt đẹp đấy con ạ !
1. Maria thưa: Cha ơi, chúng con muốn về chỗ em Giuse Đào và Giuse Tâm ở Ngô đồng, Hải hậu Nam định thưa Cha có được không?
2.Cha nói: Cha không muốn các con về đấy đâu. Cha bảo thật các con, các con về đấy các con bị đánh phá!
1. Maria thưa: Thưa Cha, con có nên gặp các linh mục để nói cho các ngài nhận ra lời của Chúa Cha không? xin Cha thương và dậy bảo cho chúng con theo Thánh ý của ChaCon xin cám ơn Cha?

2.Cha nói: Các con ơi có những linh mục nghe các con nói, còn những linh mục không nghe các con nói đâu. Còn các linh mục để Cha dẫn dắt, chỉ có Cha mới làm được thôi !

Blog Archive

Powered by Blogger.