Home » » Phần 3: Hỏi về ấn tín

Phần 3: Hỏi về ấn tín


PHẦN 3:
Ngày 4/11/2016 :
(Hôm mùng 3.11 chị Maria đã chia sẻ cho cộng đoàn )
Cầu nguyện:
2.Cha nói: Con ơi con đã nói cho cộng đoàn của các con hôm ấy Cha rất vui, hôm ấy ai đến với Ta thì Ta dẫn dắt để cho họ đi con đường của Ta. Con ơi, Cha muốn nói với  chị em con phải năng đi đàng Thánh Giá nhiều vào. Cha đang bị đau khổ lắm vì các Linh Mục đang quay lưng lại với Ta.
1.Maria thưa: Cha ơi chị em chúng con đi lễ ngày thứ 7 chúng con vào nhà cháu My cầu nguyện và chia sẻ có được không ?
2.Cha nói: Tốt lắm con ạ còn về con Cha muốn làm khí cụ của Cha, con phải dâng mình cho Chúa. Con phải ăn năn đền tội, con phải xám hối thật lòng, con tiếp mang lời Chúa đến nơi nào con biết.
1.Maria thưa: Cha ơi những lời này của Cha con muốn chia sẻ cho chị em cộng đoàn có được không ?
2.Cha nói: được đấy con ạ, cộng đoàn các con thôi !
1.Maria thưa: Cha ơi Cha tỏ cho con viết những lời của Cha có đúng không ?
2.Cha nói: Đúng đấy con ạ !

7.11.2016: Hỏi Về Ấn Tín  :
1.Maria thưa: Cha ơi Giuse M muốn làm phép Ấn Tín  giấy ở Cha nào thì được thì Cha cho con biết ?
2.Cha nói: Con ơi con bảo Giuse M mang Ấn Tín cho Cha nào hiền lành, thánh thiện làm phép cũng được con ạ !
1.Maria thưa: Cha ơi còn chị Terexa Y có một số Ấn Tín đen trắng làm từ lâu rồi mà làm phép Cha Định có được không, thì Cha cho con biết ?
2.Cha nói: Con hãy bảo chị Terexa Yêu là ấn tín đấy không thuộc về Ta đâu!
1.Maria thưa: Cha ơi chị Anna ánh muốn xin ấn tín của chị Maria tuyến có được không Cha ơi ?
2.Cha nói: Con ơi  con bảo chị Anna Ánh, không được xin ấn tín của chị Maria Tuyến,
1.Maria thưa:  Cha ơi Ấn Tín của chị Tuyến giống ấn tín của con ?
2.Cha nói: nhưng không thuộc về Ta đâu con nhé
1.Maria thưa: Cha ơi  hôm qua con chia sẻ với chị Terexa yếu ở nhà thờ có được không Cha ơi ?
2.Cha nói: Được đấy con ạ!
1.Maria thưa: Cha ơi chị em chúng con đi đàng thánh giá ở nhà thờ có đúng không ?
2.Cha nói: Được đấy các con ạ. Các con, Ta bảo các con từ nay không được ăn uống ở sân nhà thờ nữa nguy hiểm lắm đấy con ạ!
1.Maria thưa: Cha ơi, Cha muốn cần gì  ở chúng con thì Cha cứ tỏ cho chúng con biết.
2.Cha nói: Cha muốn các con kêu đến Cha thật nhiều vào. Các con ơi Gấp Rút Lắm Rồi, các con Chạy đến với Ta đi.
1.Maria thưa: Cha ơi những điều này Cha nói để con chia sẻ với chị em chúng con có được không Cha ơi ?
2.Cha nói: Được đấy con ạ !

 Xem thêm

Blog Archive

Powered by Blogger.