Home » » Phần 2: Gấp rút lắm rồi.

Phần 2: Gấp rút lắm rồi.

PHẦN 2:
Các Bạn Thân Mến!
Chị Maria sau khi Làm Tuần Cửu Nhật Kính Tình Yêu Chúa Cha. Để dọn mình là dọn ngôi đền thờ trong tâm hồn của mình sạch sẽ đó là thật lòng xám hối, sau đó làm tuần đến Chúa Con và đến Chúa Thánh Thần và được Chúa thương dậy bảo trong lòng mình là Ngôi Đền Thờ của Ba Thiên Chúa như sau:
Ngày Thứ I: 
Cha nói: Ta hiền lành và khiêm nhường.
Ngày Thứ II: 
Cha nói: Ta muốn con mang Lời Chúa cho mọi người. Con đi đàng Thánh Giá.
Ngày Thứ III: 
1. Cha nói: Con Làm gì con phải suy nghĩ đừng vội vàng hấp tấp.
2.Maria thưa: Thưa Cha, con vui quá nên con hấp tấp đến nhà em M tâm sự niềm vui với em M có được không?
3. Cha nói: được con ạ!
Ngày Thứ IV: 
Cha nói: con phải dâng mình cho Chúa, con phải ăn năn đền tội, con phải thật lòng, sám hối, đi đàng Thánh Giá. Con nói cho chị em để Cha dẫn dắt, con đi mang lời Chúa cho mọi người để Cha hướng dẫn họ.
Ngày Thứ V:
1. Cha nói: con hãy mang Ấn Tín Giấy đem đi mà phát cho mọi nhà, để Cha còn bảo vệ gia đình họ. Con đừng cất dấu trong nhà nữa. (Chị Maria giật mình vì Ấn Tín cất đi từ lâu không nhớ ra được Cha nhắc lại) 
2.Maria thưa: Thưa Cha, con phát cho người bên lương có được không?
3.  Cha nói: người ta không biết gì đâu người ta lại làm xấu Cha, còn Ấn Tín của Ta để đeo. Con đến những nơi con biết!
Ngày Thứ VI:
1. Cha dùng con làm khí cụ của Cha. Cha muốn con mang Ấn Tín giấy đến từng nhà cho họ, để ta bảo vệ gia đình họ. Ta muốn con mang lời Chúa đến cho mọi người để ta dẫn dắt.
2. Maria thưa: Cha ơi con muốn đưa ấn tín cho chị Tám và Chị Thủy có được không? 
3. Cha nói: được đấy con ạ!
* Giao cảm: Chị Maria nghe lời Cha đã đi làm như vậy!
Ngày Thứ VII: 
1 Cha nói: Con ơi. hôm qua con làm cho Cha rất vui. rất đẹp lòng Cha con là khí cụ của Ta. 
2. Maria thưa: Cha ơi, hôm qua con có đưa cho chị Tám và chị Thủy một số Ấn Tín để phát cho mọi nhà có được không Cha ơi,
1 Cha Nói.Được tốt lắm con ạ. Cha sẽ bao bọc con suốt thời gian này con cứ làm theo ý của Cha, 
2. Maria thưa: Con vâng theo Thánh ý của Cha!
1. Cha nói: Thôi con ơi Cha thấy con mệt rồi con nghỉ đi mai nói tiếp!
Ngày Thứ VIII: 
Cầu nguyện cho các linh mục thật nhiều vào
1. Cha nói: Con hãy thi hành những mệnh lệnh gì Chúa cho phép xảy đến với con?
2.Maria thưa: Vâng con chấp nhận quyền năng của Chúa.
1. Cha nói: Con đừng quên Ta Là Thiên Chúa Ta là Thiên Chúa Của Muôn Loài. Các con ơi Ta không muốn mất một linh hồn nào.
2.Maria Thưa: Cha ơi Cha đừng bỏ chúng con lúc này.
1. Cha nói: ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì được sống muôn đời. Còn ai mất mạng sống với Ta thì được sống muôn đời. Con ơi Ta đang cần rất nhiều linh hồn về với Ta mà rất nhiều người bỏ Ta, mà đi theo con đường gian ác, lại còn chống đối Ta. Các con ơi ta muốn các con cầu nguyện cho các linh mục thật nhiều vào.
2.Maria thưa:Vâng, thưa Cha, Cha ơi con đọc lại từ đầu cho Cha nghe nhé con viết có đúng với Lời của Cha không ?
(rồi Chị Maria đọc lại một lượt cho Cha nghe)
1. Cha nói: Đúng đấy con ạ, thôi mai con viết tiếp.
Ngày thứ IX: Cha nhắc là thời gian gấp rút lắm rồi 
(Cha rất buồn tĩnh tâm rất lâu Cha mới nói )
1.Cha nói: Con ơi Ta muốn con nói với cộng đoàn của con. Ai có Ấn Tín thì hãy mang phát cho người ta đi để Cha còn bảo vệ gia đình họ. Cha bảo thật các con. Gấp rút lắm rồi. Các con chạy đến với Ta đi. Ta không muốn mất một linh hồn nào. Cha rất buồn lắm các con ơi !
Ngày thứ X: (thấy Cha rất buồn)  
1.Maria Thưa: Cha ơi hôm qua cháu M làm Ấn Tín không có Chúa vác Thánh Giá !
2. Cha nói luôn: Ấn Tín đấy không thuộc về Ta đâu, còn con đã làm xong đâu mà chia sẻ. Con ơi Ta bảo con hãy chia sẻ cho cộng đoàn của các con ở ngoài này, còn trong anh Thomas thì Ấn Tín để Cha lo. Còcon ơi, con mang những lời của Ta cho mọi người để Ta dẫn dắt họ!
1. Maria thưa: Cha ơi. con và Cháu minh có có làm những gì để Cha buồn không? 
2.Cha nói: Các con cứ làm theo ý của Cha thì Cha rất vui !


Blog Archive

Powered by Blogger.