Home » » Phải ăn năn đền tội, phải thật lòng sám hối.

Phải ăn năn đền tội, phải thật lòng sám hối.


PHẦN 9: 
MẶC KHẢI CHÚA CON QUA CHỊ MARIA!
2.12.2016: Maria thưa: Thưa Cha, con là kẻ tội lỗi và dốt nát lắm xin Cha thương và tha thứ cho con!
Cha ơi có chị Anna Ánh có nhờ con xin Cha tỏ cho chị ấy biết. Vừa rồi chị ấy có làm xong tuần cửu nhật kính Chúa Cha xong rồi, lại ốm mất mấy hôm mà ốm rất khác lạ. Chị ấy xin Cha thương chị ấy và dậy bảo cho chị ấy biết phải làm gì cho Cha vui chị ấy rất muốn làm khí cụ của Cha!
Cha nói: Con ơi con bảo chị Anna Ánh hãy làm tuần Chúa Cha lại đi vì chị ấy chưa đến với Ta thật lòng, con bảo chị Anna ốm là ý của Cha đấy. Cha đang cần chị ấy tâm sự với Cha nhiều và để làm khí cụ cho Cha!
Maria thưa: Thưa Cha, mai con về quê thì con muốn cháu M về quê con chia sẻ cho mọi người ở quê của con có được không thì xin Cha tỏ cho con biết?
Cha nói: Con ơi con bảo cháu Giuse M về nhà con chia sẻ cho mọi người rất tốt lắm con ạ!
Maria thưa: Cha ơi, có gia đình cháu H rất muốn làm khí cụ của Cha thì xin Cha tỏ cho vợ chồng cháu H ấy biết phải cầu nguyện như thế nào và phải làm gì theo thánh ý của Cha thì xin Cha tỏ cho vợ chồng cháu ấy biết. Cháu H hiện nay vay được một số tiền không biết làm gì xin Cha tỏ cho cháu ấy biết chúng con xin cảm ơn Cha!
Cha nói: Con ơi con bảo với vợ chồng cháu H phải ăn năn đền tội, phải thật lòng xám hối. Con phải đi đàng thánh giá thì Cha mới dùng con làm khí cụ cho Cha. Con ơi gấp rút lắm rồi, con còn vay tiền làm gì. Con hãy lo phần hồn của các con đi con đừng chạy theo tiền bạc không mua được nước trời đâu con ơi.
Maria thưa: Con cám ơn Cha!
Thưa Cha chúng con muốn mang lời Chúa và ảnh thánh và ẤN TÍN đến nhà cháu nguyện và cháu Th ở xứ thường lệ họ đông cao mê linh vĩnh phúc có được không thì xin Cha tỏ cho con biết?
Cha nói: Được đấy các con cứ về đấy đi để Cha dẫn dắt các con!
Maria thưa: Con cám ơn Cha!
Thưa Cha, có gia đình nhà cháu Phú ở xứ ND, hiện nay anna Phú đang bị ung thư dạ dầy cháu phú đang mang bầu khấn 5 năm rồi chưa sinh, vừa rồi đi chữa ở phú thọ có 2 bà sơ vào thăm đến chia sẻ và cầu nguyện cho cháu Phú, còn gia đình cháu ấy iện nay chỉ biết trông cậy vào Cha. Xin Cha thương và xin Cha tỏ cho chúng con biết về gia đình nhà cháu phú này bây giờ phải làm thế nào để được Cha thương xót?
Cha nói: Con ơi con hãy bảo gia đình cháu Phú hãy đọc chiến dịch cầu nguyện và lòng thương xót Chúa thì Cha thương.
Maria thưa: Cha ơi xin Cha chữa lành cho cháu Anna Phú này để cháu ấy làm chứng cho Cha, con cám ơn Cha!
Cha ơi, chúng con muốn xuống nhà cháu Anna Phú để cầu nguyện cho cháu ấy thì cầu nguyện như thế nào thì Cha cho chúng con biết vì chúng con ngu dốt lắm?
Cha nói: Các con đi xuống nhà cháu Anna Phú cầu nguyện
* Lòng Thương Xót /
* Đi đàng Thánh Giá/
* Rồi đọc chiến dịch cầu nguyện/
Các con ơi 2 bầu khấn đấy của Ta đấy. Các con cứ làm theo ý của Cha con nhé!
Maria thưa: Con cám ơn Cha!

Blog Archive

Powered by Blogger.