Home » » Nơi Nào Có Nhiều Thiên Tai Thì Nơi Đó Có Nhiều Tội Lỗi

Nơi Nào Có Nhiều Thiên Tai Thì Nơi Đó Có Nhiều Tội Lỗi

Ngày 24/8/2016
Con thưa: Thưa Cha, chúng Con là kẻ yếu hèn và dốt nát xin Cha thương và tha thứ cho chúng con.Chúng con tạ ơn Cha đã thương chúng con và luôn nhắc nhở khuyên bảo chúng con, phải luôn luôn cầu nguyện trong thời hỗn loạn này, Cha ơi như lần trước Cha đã cho chúng con biết rằng sẽ có nhiều biến cố xắp xảy ra trong thời gian này, hãy tỉnh thức và cầu nguyện và nhìn lên bầu trời là chúng con sẽ nhận ra mọi sự ” 
• Cha ơi có phải khi cầu nguyện xong là chúng con xin
ơn Chúa cho được nhìn thấy dấu chỉ và nhìn nên bầu trời, hay chúng con nhìn lên bầu trời thường xuyên để được nhìn thấy ?
• Thưa Cha chúng con dốt lắm xin Cha tỏ cho chúng con nhận biết theo thánh ý của Cha, về những dấu chỉ của Cha xắp xảy ra tới đây, vì chúng con ngu rốt lắm xin Cha thương và tha tội cho chúng con ..amen! 
• Cha phán dậy : Các con yêu quý ! 
các con đến với Cha vẫn còn lạnh nhạt hãy tâm sự với Cha những gì con có không phải đắn đo gì, những biến cố đó xắp xảy ra trên toàn trái đất, nơi nào có những sự tai ương nhiều thì ở hãy nhìn lên bầu trời thường xuyên để được thấy, hãy siêng năng cầu nguyện,
đó hãy xám hối vì tội lỗi nhân loại, vì những biến cố đó để thức tỉnh con người các con nhé, hãy cầu nguyện và cầu nguyện các con nhé!
hãy cầu nguyện liên nỉ cho thế giới, để con cái Cha thống hối và được ơn tha thứ !
• Lời Giao Cảm : chúng ta biết Cha và cầu nguyện vẫn còn thờ ơ chưa phó thác chưa tin tưởng vào Cha.

nơi nào có biến cố nhiều là nơi đó tội lỗi nhiều, trong thời gian này chúng ta hãy cố gắng nhiều và phó thác nơi Cha của  chúng ta !

Blog Archive

Powered by Blogger.