Home » » Nhân Loại Hiện Nay Quá Ngạo Mạn Và Cứng Lòng

Nhân Loại Hiện Nay Quá Ngạo Mạn Và Cứng Lòng

7.11.2016: 
Con thưa: Thưa Cha, con là kẻ tội lỗi và hèn yếu lắm
xin Cha thương và tha thứ mọi tội cho con xin Cha dậy bảo và hướng dẫn cho con theo thánh ý của Cha những gì mà Cha muốn thì xin Cha tỏ cho chúng con được nhận biết Cha ơi hôm trước chị Maria chia sẻ với mọi người có đúng theo thánh ý của Cha không ? xin Cha tỏ cho chúng con được nhận biết Chúng con xin cảm ơn Cha !
Cha phán dậy:  Các con yêu quí của Cha !
Các con hãy nhìn lên ta, ta là Đấng Hằng Sống Đời Đời, ta đã rọi Ánh Hào Quang của ta xuống cho nhân loại ta ban con một của ta xuống để cứu vớt nhân loại, nhưng nhân loại ngày nay quá chai nì đã xúc phạm đến Cha quá nhiều, các con hãy cầu nguyện cho nhân loại của chúng ta ngày nay, các con yêu quý của ta, tất cả mọi sự mọi việc Cha đã ban cho các con làm chủ vũ trụ này các con đã phá hết công trình của ta đã gieo rắt bao nhiêu nỗi đau xuống cho nhân loại trái tim ta đã đau đớn vì nhân loại đã không Theo Thánh ý của ta, Cha đã dùng các con mỗi người một việc trong thời gian tới công việc các con làm cho Cha sẽ khó khăn hơn vì nhân loại không muốn nghe theo thánh ý Cha, sẽ gây lên chia rẽ và chống đối các con, các con hãy cầu nguyện và phó thác nơi Cha, Cha sẽ thêm sức cho các con nâng đỡ các con trong thời gian xắp tới này !


Blog Archive

Powered by Blogger.