Home » » Nhân Loại Đang Nằm Trên Xàng

Nhân Loại Đang Nằm Trên Xàng

Ngày 6/6/2016: 
 Con thưa: Thưa Cha, chúng con là những kẻ tội lỗi và yếu đuối lắm xin Cha hãy tha thứ cho chúng con.
>Thưa Cha thời gian hiện nay có phải cửa hỏa ngục đã mở toang và ma quỷ đã lên hết thế gian để cám dỗ loài người bằng mọi cách và hiện nay nhân loại đã nằm hết trên sàng như kinh thánh đã chép phải không Cha?
>Và bây giờ các thánh, các tổng thần và thiên thần đã xuống để gặt lúa và phân tách cỏ lùng với lúa chưa thưa Cha?
>Cha ơi bây giờ là chén tai ương thứ mấy đang diễn ra? Và bao giờ thì đến tiếng kèn của Thiên Thần thứ nhất thổi lên?
>Cha ơi chúng con rất buồn cứ dẫm chân tại chỗ mà không biết làm gì cho Ace chúng con vẫn đang mải mê công việc trần thế, để mau sớm nhận biết ngày Cha đã cận kề rồi. Chúng con chỉ biết dâng lên Cha các đấng các bậc trong giáo hội, người tội lỗi khô khan nguội lạnh, người phạm thánh, các bè rối các giáo phái bí ẩn, người chưa nhận biết Cha và người lạc giáo, các linh hồn mồ côi, các linh hồn là các đấng bậc trong giáo hội, các linh hồn ông bà tổ tiên, thân quyến của chúng con lên Cha.
>Thưa Cha, chúng con ngu dốt lắm xin Cha dậy bảo cho chúng con. Chúng con xin tạ ơn Cha.
Cha phán dậy: 
Các con yêu quý! trong thời gian này, ma quỉ đã rảo quanh mặt đất để cám dỗ loài người phạm tội. Đa số nhân loại đã theo chúng. Tội lỗi đã ngập tràn trái đất, tai ương đã đổ xuống trên nhân loại, mà con cái Cha vẫn chai lì, không nhận ra ngày của Cha đã cận kề. Các Thiên Thần đã và đang theo sát các con để những ai kêu cầu danh Chúa sống theo đường lối của Chúa các ngài sẽ bảo vệ và gìn giữ các con trong thời gian này. Hãy vững tin vào lời Chúa các con sẽ nhận được lòng thương xót Chúa!


Blog Archive

Powered by Blogger.