Home » » Muốn Cần Đến Sự Trợ Giúp Của TLTT Micae Thì Phải Cầu Nguyện Thế Nào

Muốn Cần Đến Sự Trợ Giúp Của TLTT Micae Thì Phải Cầu Nguyện Thế Nào

Ngày 16/5/2016:  
Con thưa: Thưa Cha chúng con muốn xin Cha cho phép chúng con muốn thưa với TLTT micae có được không? lạy TLTT Micae con là kẻ yếu đuối tội lỗi lắm xin TLTT Micae tha thứ cho con, con nhận ngài là thánh quan thầy của con mà con lại chưa làm được gì cho ngài vui cả. Con thật lấy làm xấu hổ lắm xin TLTT Micae tha thứ cho con. Kính lạy TLTT Micae, ngài được Thiên Chúa ban thiên kiếm là nguyên soái thống lãnh binh và thay mặy thiên Chúa để phá tan mọi âm mưu đen tối của satan, con là người phàm mang thân xác yếu hèn và bất lực với thế giới tà thần nên con rất cần ngài đứng ra bênh vực chúng con trước mọi thế lực sự giữ đang hoành hành lên con cái Thiên Chúa, vậy con kính xin TLTT Micae dậy cho chúng con được biết cách kêu đến ngài trợ giúp bất cứ khi nào, thì chúng con phải đọc những kinh gì? để ngài đứng ra bênh vực trợ giúp cho chúng con để danh Cha được cả sáng trên trời cũng như dưới đất … Amen!
Cha phán dậy: Các con yêu quý!

Tất cả mọi người bây giờ đã quên lãng các Thánh Thiên Thần, không còn mấy ai nhớ đến TLTT Micae, là Sức Mạnh của Thiên Chúa giao cho để bảo vệ và giữ gìn nước Thiên Chúa. Khi các con xin ơn Thiên Chúa điều gì thì Thiên Chúa đã cho các TLTT đến để giúp con cái của Chúa. Hãy chạy đến với ngài qua lời cầu nguyện dâng lên ngài để ngài trợ giúp, các kinh TLTT, kinh chín phẩm Thiên Thần để kêu cầu các ngài trợ giúp cho các con bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào ngài cũng có mặt để giúp con cái của Chúa!

Blog Archive

Powered by Blogger.