Home » » Maria Hằng Sống Rất Đẹp Lòng Cha.

Maria Hằng Sống Rất Đẹp Lòng Cha.


Ngày 2.11.2016
Con thưa: Cha ơi, con là kẻ tội lỗi và dốt nát lắm con rất ước ao được nghe tiếng Chúa Thánh Thần khuyên bảo con. Cha ơi mấy hôm trước em Maria Hằng ở Nghĩa Dục mà tướng quỷ vẫn ở trong em ấy, muốn nhờ con hướng dẫn em ấy về làm về TCN Kính Chúa Cha và Kính Chúa Thánh Thần. Nhưng em ấy lại sợ nước phép không dám động vào. Em ấy biết trang facebook Đấng Hiền Phụ là con đưa lên nhưng con bảo không phải em ấy khẳng định là phải, và bảo rằng em ấy có giác quan thứ sáu. Em ấy cũng rất đau khổ và muốn nhờ con xin Cha cho em ấy biết về em ấy và em ấy phải làm gì bây giờ. Chúng con có nên hướng dẫn em ấy làm TCN kính Cha không? còn chị Anna nói hướng dẫn sợ nó đánh phá.
Thưa Cha, khi mà thánh lễ giáo hội cho lĩnh ơn toàn xá thì điều kiện nào thì lĩnh được ơn xá và gửi cho linh hồn nào đó thì có được giải thoát không hay còn điều kiện gì nữa?
Xin Cha dậy bảo cho chúng con theo thánh ý của Cha chúng con yêu mến Cha và tạ ơn Cha …Amen!
Cha phán dậy:
Các con yêu quý, Maria Hằng là người con sống rất đẹp lòng Cha, đã có lòng yêu mến Cha. Cha đã dùng con để làm công việc to lớn của Cha là qua con để cảnh báo mọi người tội lỗi quay về với Cha. Cha biết con rất đau khổ về phần xác nhưng con sẽ được phần thưởng lớn trên nước trời. Khi nào con người ăn năn xám hối quay về với Cha, bấy giờ Cha sẽ cất đi nỗi đau khổ này cho con. Chỉ có con mới làm được việc này. Cha không để con phải chịu quá sức vì nhân loại ngày nay quá chai lì nên con vẫn phải giúp Cha để cho họ ăn năn xám hối quay về với Cha.
Còn những người lĩnh ơn xá của hội thánh phải sạch tội xưng tội và rước lễ làm việc đạo đức bác ái sẽ được lĩnh ơn xá và có thể chuyển ơn xá cho các linh hồn khác sẽ được nhận ơn xá và chúng ta vẫn cầu nguyện cho các linh hồn đó để thêm sức cho linh hồn đó cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta!


Blog Archive

Powered by Blogger.