Home » » Phần I: Mạc khải Chúa Con cho chị Maria

Phần I: Mạc khải Chúa Con cho chị Maria

PHẦN 1: MỞ ĐẦU.

I. MẠC KHẢI CHÚA CON MỚI NHẤT CHO CHỊ MARIA.
1.Chị Maria Sau Khi Làm Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Cha dọn mình dọn ngôi đền thờ trong lòng mình là sám hối thật lòng rồi đến
2.Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Con, rồi đến
3.Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần
Và được ơn Chúa Giêsu mạc khải cho biết là: lúc này con cái Thiên Chúa cần phải làm gì cấp bách trước và thời gian gấp rút lắm rồi. Cha cho biết thời hiện nay mà chúng ta đang sống ra sao sẽ được chứng kiến ngày Chúa Giêsu trị trong vinh quang Thiên Chúa Cha.
Vì mỗi người chúng ta đều có một Ngôi Đền Thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa Ngự trị.
II. Cũng như ngày xưa thánh Augustino cũng khắc khoải đi tìm Chúa suốt ba mươi năm đầu đời. Ngài miệt mài tìm Chúa trong Kinh Thánh trong văn chương, trong triết lý, trong những học thuyết mà cũng không Chúa, nên ngài nghĩ Chúa hay đến những người Tội Lỗi để cứu và ngài lại lao vào tìm Chúa trong chốn ăn chơi các quán riệu các nhà hàng và vũ trường trong cả nơi các cô gái, mà cũng không thấy Chúa đâu?
Chẳng gặp được nên ngài cảm thấy khắc khoải buồn sầu. Mãi đến tuổi ba mươi, ngài mới được ánh sáng chân lý chiếu soi và được đón nhận Chúa. Bấy giờ ngài cảm thấy an bình hạnh phúc được nghe thấy tiếng Chúa nói trong đền thờ của mình nên ngài rất vui mừng, nhưng đồng thời cũng lấy làm hối tiếc vì biết Chúa quá muộn và để rồi ngài thốt ra rằng: "Lạy Chúa, con yêu Chúa quá muộn màng. Chúa vẫn ở trong con, đang khi con mải lo tìm Chúa bên ngoài "
* Dưới đây là lời của chị Maria Cầu nguyện trong Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần, và được Chúa Giêsu khuyên bảo trong lòng mình. Bất cứ ai có lòng khiêm nhường và bé mọn khi làm tuần chín ngày Chúa Cha. Đến Chúa Con rồi đến Chúa Thánh Thần ít nhiều đều được lắng nghe tiếng Chúa khuyên bảo, vì tất cả chúng đều có một đền thờ Ba Thiên Chúa ở trong tâm hồn mình là nơi Thiên Chúa ngự trị. Tất cả chúng ta đều là con cái của sự sáng đều có chung một Nguời Cha hiền, Người Cha yêu thương mọi người như nhau vì chúng ta cầu nguyện chỉ xin cho bản thân mình cho gia đình cho người thân thì nhiều. Nhưng ít khi biết dâng lên còn xin thì đủ thứ rồi amen và đi về. Chẳng để cho cho Cha có cơ hội nói hay dậy bảo mình, chẳng mấy khi nói với Cha một câu là Cha ơi con yêu mến Cha, vì đa số chúng ta khi cầu nguyện hay hướng suy nghĩ ra ngoài ít hướng suy nghĩ quay vào nội tâm là Đền Thờ của Thiên Chúa khi quay vào chúng ta sẽ hiểu ra câu nói của Thánh Augustino:  Sau 30 năm đi tìm Chúa rồi mới thốt nên vì đã nghe được tiếng Chúa nói trong Ngôi Đền Thờ lòng mình và minh chứng cho câu ngài nói như sau: "Lạy Chúa, con yêu Chúa quá muộn màng. Chúa vẫn ở trong con, đang khi con mải lo tìm Chúa bên ngoài" 
Thưa các bạn:
Còn tiểu sử bản thân chị Maria này mới học hết lớp 2, chữ nghĩa viết còn chưa rõ nhưng rất thật thà nhút nhát và kiêm nhường không biết ăn nói hay, trông người thì lôi thôi, chỉ biết mỗi đi xe đạp cọc cạnh khi đi lễ nhưng kinh thánh phải được ứng nghiệm, như Đức Giê su đã từng nói:
" Lạy Cha là Chúa Tể Trời Đất con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết về mạc khải nước trời, nhưng Cha lại tỏ lộ cho những người bé mọn biết về điều này vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha." ...Kinh Thánh muốn nói với bất cứ ai nếu có lòng khiêm nhường nhỏ bé và đơn sơ đều được Thiên Chúa tỏ lộ ít nhiều, vì Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người Cha yêu thương mọi người như nhau không phân biệt mọi tín ngưỡng hay hay vô tín vô thần những giáo phái bí ẩn các bè rối tam điểm tất cả loài người Cha đã tạo dựng lên và Cha không muốn mất một linh hồn nào!
Blog Archive

Powered by Blogger.