Home » » Ma Quỷ Có Biết Được ý Nghĩ Của Con Người Không?

Ma Quỷ Có Biết Được ý Nghĩ Của Con Người Không?

Ngày 23/6/2016
Con thưa: Cha ơi, chúng con là những kẻ tội lỗi và yếu đuối lắm xin Cha hãy tha thứ cho chúng con thưa Cha.
>Xin Cha tỏ cho chúng con biết là Satan có biết trước được ý định trong đầu chúng con không hay biết trước việc chúng con có định làm không?
>Cha ơi làm thế nào mà Satan không vào được trong gia đình chúng con và làm cách nào để satan không đến được gần để cám dỗ và bản thân chúng con?
>Thưa Cha, có phải ma quỷ có phân ra các cấp bậc các binh đoàn đi cám dỗ các nơi mà chúng được giao cho.
>Thưa Cha, với những anh em lương dân nếu chỉ cần họ kêu danh Cha là “Lạy Cha con là kẻ vô cùng tội lỗi con đã xúc phạm tới Cha xin Cha tha thứ tội lỗi cho con” thì linh hồn họ sẽ không phải hư mất đời đời có phải ý Cha không?
>Cha ơi còn những anh em tin lành không tin các phép bí tích nhưng vẫn tin đức Giêsu Kitô đọc kinh thánh rất thuộc thì người tin lành có được ơn cứu độ không thưa Cha?
>Thưa Cha, chúng con hướng dẫn mọi người làm TCN xám hối với Cha để xin Cha ơn tha thứ. Chúng con chỉ hướng dẫn cho mọi người bằng hai cách trên là làm TCN kính Cha và gọi danh Cha bằng Cha, xin Cha dậy bảo cho chúng con để chúng con thực thi theo thánh ý của Cha chúng con xin tạ ơn Cha,
Cha phán dậy: Các con yêu quý! 
>Để tránh Satan làm hại các con, các con hãy mang theo mình như tràng chuỗi Mân Côi, ảnh thánh và đọc kinh cầu nguyện và rẩy nước thánh vì Satan rất tinh vi và xảo quyệt chỉ cần mình có ý định làm gì nói gì là nó đã biết việc mình làm rồi lên các con phải cầu nguyện trước khi làm và nói để Cha thêm sức cho các con.
> Satan cũng có nhiều cấp bậc để cám giỗ con người theo lòng tin của các con để chúng ra tay đánh phá và lôi kéo các con theo chúng!
> Còn những người con của Cha, chưa biết Cha, chưa nhận ra Cha khi họ biết đến Cha qua lời nói làm Tôn Vinh Cha đã làm cho Cha vui rồi! 
> Còn những người đã biết Cha mà không làm theo Thánh ý Cha làm Cha đau lòng lắm!

 Các con yêu quí của Cha hãy cầu nguyện nhiều cho những con cái Cha chưa nhận ra Cha để quay về với Cha các con nhé hãy cầu nguyện liên lỉ các con nhé. Cha yêu các con!

Blog Archive

Powered by Blogger.