Home » » Khi Linh Mục Phạm Tội Mà Dâng Lễ Thì Lễ Đó Có Thành Không

Khi Linh Mục Phạm Tội Mà Dâng Lễ Thì Lễ Đó Có Thành Không

Ngày 12.5.2017 
Con thưa: Thưa Cha, chúng con là những kẻ tội lỗi và yếu đuối lắm xin Cha hãy tha thứ cho chúng con trong thời gian qua được Cha dậy bảo.chúng con mang TCN Kính Chúa Cha đến cho các đấng bậc trong giáo hội có những vị linh mục thắc mắc hỏi chúng con tại sao khi làm TCN Kính Chúa Cha sao lại không được rước lễ ? linh mục thì làm sao ? khi một linh mục phạm tội trọng mà dâng thánh lễ thì có thành hay không ?
Thưa Cha chúng con dốt nát lắm xin Cha thương và dậy bảo cho chúng con theo thánh ý của Cha,
Cha ơi có em Anna H mới làm TCN xám hối với Chúa Cha xong. xin Cha tỏ cho chúng con biết em ấy có thật lòng và được Cha tha thứ cho không. để chúng con nói cho em ấy biết, để chúng con làm theo thánh ý của Cha chúng con xin cạm ơn Cha.
13.5.2017: Cha phán dậy:
Các con yêu quí ! Cha yêu các con, qua bàn tay đã được thánh hiến của các linh mục, khi dâng của lễ là Cha đang hiện diện, khi linh mục làm tuần cửu nhật với lòng yêu mến Cha. Xin Cha tha thứ mọi tội lỗi và các lỗi lầm qua bàn tay thánh hiến vẫn có thể dâng lễ và rước lễ để Cha đồng hành cùng linh mục, khi linh mục phạm tội không thống hối thì dâng lễ của lễ đó gọi là lễ đen, còn linh mục phạm tội mà xám hối xin Cha tha thứ thì vẫn được dâng lễ và hiệp lễ..

Anna H làm tuần cửu nhật nhưng chưa vứt bỏ được vướng mắc, trong lòng còn bộn bề, hãy dũ bỏ mọi thứ mà chạy đến với Cha để Cha thánh hóa tâm hồn, vì có lòng yêu mến Cha nhưng chưa vứt bỏ những vướng mắc trong lòng còn vương vấn sự trần gian nhiều hãy cầu nguyện sâu hơn tâm sự với Cha nhiều hơn hãy tháo gỡ vướng mắc trần gian mà chạy đến với Cha để Cha hướng dẫn các con và đồng hành cùng các con. hãy cầu nguyện cho các đấng bậc trong giáo hội để dẫn rắt giáo hội đi trong ơn sủng của Cha các con nhé, Cha yêu các con !

Blog Archive

Powered by Blogger.