Home » » Hình Ảnh Tam Giác Là Thể Hiện Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa Vững Mạnh Và Nhóm Ace Ở Giáo Phận Vinh.

Hình Ảnh Tam Giác Là Thể Hiện Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa Vững Mạnh Và Nhóm Ace Ở Giáo Phận Vinh.

Ngày 15/3/16: 
Con thưa: Cha ơi chúng con là những kẻ tội lỗi và yếu đuối lắm, xin Cha hãy tha thứ cho chúng con. Thưa Cha thời gian qua chúng con có làm và nói để Cha buồn lòng không? Cha đã chịu nhiều đau khổ vì chúng con đã xúc phạm đến Cha quá nhiều. Thưa Cha mấy hôm trước chúng con có đem lời Cha về nhà anh Phêro H và chị Anna, xứ YL/GP vinh.
• Thưa Cha có mấy gia đình đó họ gửi con cho em tên là '' S'' ở nam định để học cách cầu nguyện của em “S”. Mọi người nói rằng khi các con họ đến ở nhà em S nào đó học cầu nguyện thì con họ thay đổi, ngoan ra và sốt sáng hơn. Thưa Cha em S đó là người thế nào? Có cầu nguyện theo thánh ý của Cha không?
• Thư Cha, còn em Maria H ở xứ nghĩa dục tướng quỷ Luxiphe vẫn ở trong người, em ấy có thắc mắc muốn biết về hình tam giác của Cha. Xin Cha thương và tỏ cho chúng con biết theo thánh ý của Cha, xin Cha tha thứ cho chúng con,
• Cha ơi còn thầy Phêrô Phaolô đã làm TCN kính Chúa Cha đã được Cha tha thứ cho thầy ấy chưa? Thày ấy muốn chúng con tư vấn để thầy ấy lập trang mạng về tôn vinh Chúa Cha và muốn cho mọi người biết đến Cha. Xin Cha chỉ dậy chúng con theo thánh ý của Cha. Chúng con xin tạ ơn Cha!

Cha phán dậy: 
Các con yêu quí của Cha, Cha đã dựng nên trời đất bao la cho các con làm chủ vũ trụ vạn vật nhưng các con đã quên đi người đã dựng nên. Các con hãy làm và nói cho mọi người biết đến Cha, Cha biết các con yêu Cha. Chỉ có yêu Chưa đủ. Hãy cho mọi người biết Cha qua lời cầu nguyện, dâng lên Cha để mọi người chạy đến Cha để Cha dìu dắt các con. Hình ảnh tam giác của Cha là thể hiện “Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa Vững Mạnh”. Còn cầu nguyện sẽ đem lại lợi ích cho các con, nhưng các con không biết rằng, ma quỷ lợi dụng những người cầu nguyện sốt sáng đó, vì không có lòng khiêm nhường, đã bị ma quỉ dẫn dắt theo con đường mà ai cũng tưởng là lành thánh. Những điều đó đã đánh mất các con trong tay Cha đó. Hãy phó thác nơi Cha mọi sự. Cha vẫn dang tay đón chờ các con chạy vào vòng tay yêu thương của Cha, để Cha ôm ấp và chở che cho các con. Hãy phó thác nơi Cha để Cha nâng đỡ che chở cho các con. Hãy đem lời Cha cho mọi người các con nhé!
Còn thầy Phêrô phaolô để Chúa Thánh Thần dẫn dắt đến với Cha qua lời cầu nguyện, để nhận ra Cha các con nhé!

Cảm nhận riêng: Thầy chưa tin tưởng vào Cha để thầy đến với Chúa Thánh Thần dẫn dắt đến với Cha!

Blog Archive

Powered by Blogger.