Home » » Hình Ảnh Của Cha Bị Lu Mờ

Hình Ảnh Của Cha Bị Lu Mờ

Ngày 25/10/15 
Con thưa: Thưa Cha, xin Cha cho chúng con biết em con là Inhaxio cần phải xám hối hay làm gì để Cha thương và chúng con định nhờ em giúp chúng con đem lời Cha đưa lên mạng có được không Cha?  Xin Cha tỏ cho chúng con biết. Còn Giuse Micae muốn chia sẻ lời Cha cho các Lm/ Gm có được không thưa Cha? Hay con có thể nói với ai?
Con ước ao Cha được tất cả mọi người nhận biết và yêu Mến. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Xin Cha hướng dẫn dạy bảo Chúng con. Vừa rồi con có rửa tội và sức dầu thánh cho một người già và bệnh tật con có được phép làm như vậy không ? Cha ơi chúng con có phải chuẩn bị
Nước Phép /Nến Thánh /Diêm đốt/ Lương Thực/ Muối ăn/ Mì gạo/ Lương Khô/ như anh Thomas Maria nói cho chúng con không? Thưa Cha còn ngày nào là ngày khởi đầu của Cha? chúng con là những kẻ yếu đuối và tội lỗi lắm, xin Cha tha thứ cho chúng con. Chúng con xin dâng hiến lên Cha sự tự do linh hồn và thể xác chúng con cùng mọi tư tưởng lời nói và việc làm. Xin Cha dìu dắt bảo vệ che chở chúng con, mọi sự chúng con xin phó thác nơi Cha. Xin Cha hãy lo liệu cho chúng con. Chúng con cầu xin Cha nhờ thánh tử của Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen!
Cha phán dậy: Inhaxio đức tin còn non yếu, hãy giúp em con cầu nguyện cho em Inhaxio các con nhé. Hãy nâng đỡ cho em. Còn việc của các con đang làm trên mạng nó sẽ tìm mọi cách đánh phá các con rất mạnh để làm lu mờ hình ảnh của Cha vì bây giờ mọi người chỉ mải mê công việc ở trần gian và những thú vui trần gian. 
Hình ảnh của Cha bị lu mờ, nhân loại chỉ nghĩ do tài giỏi khoa học tài giỏi đã quên lãng Cha là Chúa của muôn vật, muôn loài đã dựng lên trời đất và vạn vật. Và thời gian không còn nhiều nữa, các con hãy cố gắng lên để cho mọi người nhận biết Cha là Cha của các con.

Blog Archive

Powered by Blogger.