Home » » Hãy làm tuần cửu nhật tĩnh tâm thì Cha sẽ mách bảo

Hãy làm tuần cửu nhật tĩnh tâm thì Cha sẽ mách bảo


PHẦN 7: 
23.11.2016: CẦU NGUYỆN:
1.Thưa Cha:
Có môt số anh chị em trong cộng đoàn muốn nhờ con xin Cha dậy bảo bản thân mình và từng người trong đình anh chị em chúng con phải làm gì cho Cha vui và mọi người muốn làm khí cụ của Cha nên con không dám tự ý. Bây giờ con xin theo Thánh ý của Cha xin Cha dậy bảo cho chúng con. Con cám ơn Cha!
2.Cha nói:
Con ơi, con bảo trong cộng đoàn của chúng con ai muốn biết bản thân mình và gia đình mình thì hay làm tuần cửu nhật tĩnh tâm thì Cha sẽ mách bảo từng người để làm theo Thánh ý của Cha, vì các con có một Đền Thờ để Ta Ngự vào đó các con ạ!
1.Maria thưa: Con cám ơn Cha!
Thưa Cha, cô cháu chúng con đi đến mỗi nơi nếu có anh chị em nào bị bệnh tật chúng con xin Cha chữa lành cho anh chị em đó để mọi người nhận biết Cha, để cho Danh Cha được cả sáng ở thế gian. Chúng con là người phàm dốt nát lắm chúng con ước mong là tất cả mọi người nhận ra Cha luôn ở cùng chúng con, chúng con nguyện theo Thánh ý của Cha, con xin cám ơn Cha!
2.Cha nói: Các con ơi các con đi đến đâu các con thấy ai ốm đau bệnh tật thì các con cầu nguyện cho họ để Ta chữa lành cho họ.
1.Maria thưa: Cha ơi, con ngu dốt lắm con không biết cầu nguyện thế nào xin Cha dậy bảo con?
2.Cha nói: Con cứ dâng người ấy, tên thánh cho Cha, các con cứ làm theo ý Cha.
1.Maria thưa: con cám ơn Cha!
1.Maria thưa: Thưa Cha chồng con là Phero. Bệnh tật đã lâu, xin Cha thương và dậy bảo cho chồng con phải làm thế nào để Cha thương và chữa lành cho chồng con để anh ấy tin là Cha chữa lành cho chồng con anh ấy. Xin Cha dậy bảo cho con theo Thánh ý của Cha. Con nguyện thi hành mệnh lệnhn cám của Cha cho con, con cám ơn Cha!
2.Cha nói: Con ơi con cứ cầu nguyện với Cha, con dâng tên thánh chồng con lên cho Cha để Cha hoán cải.
1.Maria thưa: Cha ơi con xin dâng lên Cha. xin Cha chữa lành cho chồng con nhất là phần hồn, sau là phần xác.
2.Cha nói: Con ơi mỗi lần con đi đàng Thánh Giá thì con dâng tên Thánh chồng con lên cho Cha thì Cha sẽ biến đổi.

Maria thưa: Con cám ơn Cha nhiều lắm!

Blog Archive

Powered by Blogger.