Home » » Đừng khua chiêng gõ mõ

Đừng khua chiêng gõ mõ

Ngày 26/6/2017: 
Con Thưa: Thưa Cha con là kẻ tội lỗi và dốt nát lắm, hay nhút nhát yếu đuối. Xin Cha thưa thứ mọi tội Lỗi cho em con, thêm sức cho em con và dạy bảo hướng dẫn cho em con để em con được làm theo thánh ý của Cha.
Thưa Cha, xin Cha dạy bảo cho em con được biết là đi loan báo tin mừng là phải nói như thế nào. Em con ngu dốt lắm, xin Cha thương và hướng dẫn cho em con để em con làm theo thánh ý của Cha.
Thưa Cha, em Terexa Th được Chúa Giêsu tỏ lộ cho chúng con biết về ngày 25/5 AL là ngày cảnh báo, ngày soi sáng lương tâm. Chúng con chỉ biết vâng lời và làm theo thánh ý của Chúa. Thưa Cha, em con và chị Maria V và cô Anna H, chúng con có làm hay nói điều gì mà không đúng thì xin Cha dạy bảo. Chúng con chỉ ước ao được đi đúng con đường của Cha và làm theo thánh ý của Cha.

Thưa Cha, em con vẫn mang tuần cửu nhật kính tình yêu Chúa Cha cho các đấng bậc, có điều gì xin Cha dạy bảo cho chúng con.những gì mà Cha muốn tỏ cho chúng con thì xin Cha tỏ cho chúng con được biết theo thánh ý của Cha còn những gì mà Cha không muốn thì xin Cha đừng tỏ cho chúng con biết. Chúng con xin cảm ơn Cha. 
Cha phán dậy: Các con yêu quý. Cha biết các con có lòng yêu mến Cha và đem tin mừng đến cho mọi người. Trước hết các con phải cầu nguyện và dâng ý nguyện của các con lên cho Cha để Cha hướng dẫn. Không phải khua chiêng gõ mõ, không phải ra ngã ba ngã bẩy mà rao giảng. Hãy cầu nguyện xin Cha thánh hóa tâm hồn mọi người và Chúa Thánh Thần thúc đẩy mọi người mà các con muốn đem tình yêu Cha cho họ. Trước khi nói hay làm, các con hãy cầu nguyện đừng để cái tôi của mình lớn quá mà mất đức khiêm nhường. Các con hãy cầu nguyện cho các đấng các bậc trong giáo hội để các ngài sống theo thánh ý của Cha. Hãy phó thác và cậy trông vào tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi các con nhé. Cha yêu các con!
Cảm nhận: Bây giờ sự dữ đang lan tràn trên mặt đất, mọi người hãy vững tin vào Chúa. Satan tìm mọi cách để đánh phá trong gia đình, cộng đoàn. Hãy tỉnh táo kẻo mắc mưu của chúng. 

Blog Archive

Powered by Blogger.