Home » » Đến khi chiến tranh thảm khốc lúc đó mới là ngày của Thiên Chúa!

Đến khi chiến tranh thảm khốc lúc đó mới là ngày của Thiên Chúa!Ngày 1/10/15: 
Con thưa: Thưa Cha, chúng con là những kẻ tội lỗi và yếu đuối lắm xin Cha hãy tha thứ cho chúng con Thưa Cha. Anh Thomas được thị kiến của TLTT Micae nói cho biết là mùa gặt đến, mùa gặt đến, mùa gặt đã đến. Và từ bây giờ sẽ có bốn chén tai ương là nạn đói, bệnh dịch, chiến tranh, mưa côn trùng và nước nhiễm độc có phải như vậy không thưa Cha? Và bây giờ chúng con phải làm gì để giúp cho mọi người là anh em của chúng con là con cái của Cha nhận ra ngày của Cha đã cận kề. Xin Cha thương và dậy bảo cho chúng con biết theo Thánh Ý của Cha, chúng con xin cảm ơn Cha!

Cha phán dậy: Các con yêu quý của Cha! Những điềm báo này chỉ là khởi đầu ngày của Chúa. Sẽ có dịch bệnh, sâu bọ phá hoại mùa màng, chiến tranh giữa con người với con người, khí thải ô nhiễm. Đây mới là ngày khởi đầu. Các con hãy giúp mọi người anh em con cách cầu nguyện như con vẫn đang cầu nguyện với Cha. Nhờ lời cầu nguyện của các con sẽ giảm bớt những tai ương đó nhưng vẫn phải xảy ra để ứng nghiệm kinh thánh. Đến khi chiến tranh thảm khốc lúc đó mới là những ngày của Thiên Chúa. Sắp tới ai có ấn tín Thiên Chúa Hằng Sống trong nhà sẽ được che trở bảo vệ. Còn tấm ảnh của Cha đó để nói con cái Cha đã không nhận ra Cha mà còn làm lu mờ hình ảnh của Cha, cho là tài năng con người không phải do Cha tạo dựng. Cha là Chúa tể muôn loài muôn vật là đấng tạo dựng trời đất, là đấng uy quyền trên con người và vạn vật. Các con giúp mọi người nhận biết ra Cha qua lời cầu nguyện sẽ cứu vớt nhân loại trong những ngày xắp tới này. Các con yêu quý của Cha, Cha yêu thương các con vô cùng!

Blog Archive

Powered by Blogger.