Home » » Đem Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Cha Tới Các Đấng Bậc

Đem Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Cha Tới Các Đấng Bậc


14/6/2017:  
Con thưa: Thưa Cha, chúng con là kẻ tội lỗi và yếu đuối lắm. Xin Cha thương và tha thứ tội lỗi cho chúng con. Xin cha nâng đỡ dạy bảo cho chúng con để chúng con vững tâm thực thi theo thánh ý của Cha.
1. Thưa Cha, trong thời gian vừa qua, em con có làm hay nói những gì mà không theo thánh ý của Cha thì xin Cha tha thứ và chỉ dạy cho em con.
2. Thưa Cha, em con đang ở trong SG, như Cha đã chỉ dậy là đem TCN kính tình yêu Chúa Cha cho các linh mục. Em con có cho thêm một phong bì ngày 25/5 cảnh báo và 23/10 ngày công thẳng mà Chúa Giêsu đã tỏ cho biết để cho các linh mục nhận ra thì có được không. Xin Cha dạy bảo cho em con,
3. Thưa Cha, em con có phải đưa tuần cửu nhật Kính Chúa Cha tới tận tay các linh mục hay không. Và khi đến nhà xứ mà không gặp linh mục thì có gửi được cho ngài không. Xin Cha dạy bảo cho em con biết.
4.Thưa Cha, những gì mà Cha muốn tỏ cho chúng con thì xin Cha tỏ cho chúng con biết theo thánh ý của Cha và những gì mà Cha không muốn thì xin Cha đừng tỏ cho chúng con biết. Chúng con xin cảm ơn Cha.
Cha phán dậy : Các con yêu quý !
Cha biết các con đã hy sinh rất nhiều để đem lời của Cha cho nhân loại, các con đem lời của Cha cho các linh mục. Hãy làm theo Thánh Ý Cha, có thể đưa tận tay cho linh mục nếu linh mục có hỏi Cái gì? của Ai ? thì hãy nói của Cha gửi cho các Ngài.
Nếu như không gặp trực tiếp có thể gửi cho các ngài cũng rất tốt. Con hãy đem lời của Cha cho các linh mục là đủ rồi. Nhờ các ngài chuyển lời Cha cho con cái Cha là tốt nhất. Các con hãy cố gắng vì Cha biết việc này không hề dễ chút nào đối với các con nhưng vì lòng yêu mến Cha, các con đã hy sinh mà làm những việc này. Hãy cầu nguyện trước khi làm hoặc nói điều gì các con nhé.


Còn việc gia đình, con hãy phó thác nơi Cha, xin Cha lo liệu. Họ bảo đi con cứ đi vì con làm việc theo Ý Cha. Satan tìm mọi cách đánh phá gia đình con. Hãy cầu nguyện và vững tâm con nhé. Cha yêu các con. 
Blog Archive

Powered by Blogger.