Home » » Để Cha dẫn dắt họ

Để Cha dẫn dắt họ

PHẦN 6:
14.11.2016: CẦU NGUYỆN
1.Maria thưa: Cha ơi, có Thầy Phêrô và Lm Giuse ở sài gòn ra muốn gặp chị em cộng đoàn chúng con, thì chị em chúng con có nên gặp không? Nếu được thì xin Cha dậy bảo cho chị em chúng con biết. Còn con có được chia sẻ những lời của Cha cho Lm Giuse và thầy Phero biết không?
2.Cha nói: Các con ơi các con cứ gặp, thầy đấy là người của Cha đấy các con ạ!
1. Maria thưa: Cha Ơi còn Lm Giuse ấy chúng con chưa biết như thế nào thì Cha cho chúng con biết?
2.Cha nói: Các con ơi Lm Giuse này cùng đồng hành với các con đấy các con ạ. Con ơi con cứ chia sẻ với Lm Giuse và cộng đoàn để Cha dẫn dắt con nhé!
1. Maria thưa: Thưa Cha, chúng con gặp Lm Giuse và thầy thì gặp ở đâu xin Cha tỏ cho chúng con biết chúng con xin cảm ơn Cha?
2.Cha nói: các con đến nhà Giuse Minh thì có Cha hiện diện!
1. Maria thưa: Cha ơi hôm qua cô cháu chúng con về xứ của Lm Giuse Linh ở hải phòng và bà sơ ở đó có đẹp lòng Cha thì xin Cha dậy bảo chúng con,
2.Cha nói: Các con ơi hôm qua các con về Cha rất vui lắm, (Đã nhờ Lm đó làm phép ảnh và ấn tín rất tốt đẹp)
1. Maria thưa: Cha ơi chúng con đưa sách ảnh Chúa cho chị em và bà sơ ở đó có được không Cha?
2.Cha nói: Để Cha dẫn dắt họ
Maria thưa: Con cám ơn Cha!
Xem thêmBlog Archive

Powered by Blogger.