Home » » Có Ấn Tín Thiên Chúa Hằng Sống không?

Có Ấn Tín Thiên Chúa Hằng Sống không?


Ngày 12/4/2016: 
Con thưa: Thưa Cha, chúng con là những kẻ tội lỗi và yếu đuối lắm xin Cha hãy tha thứ cho chúng con. Thưa Cha, chúng con thấy hiện nay có nhiều người đi phát Ấn Tín nói là củaThiên Chúa hằng sống, nhưng giáo hội và nhiều người không tin và bảo khi rửa tội là đã có Ấn Tín của Thiên Chúa rồi, thưa Cha có phải ấn tín đó thuộc về Cha mà Cha đã ban cho chúng con không? chúng con rốt nát lắm xin Cha thương và tỏ cho chúng con được biết theo thánh ý của Cha. Chúng con xin tạ ơn Cha.
Cha tỏ cho thấy:
Có những (ấn tín) khác thì cứ chạy lướt lướt và mờ mờ như có là màn xương khói phủ đó là ấn tín bị tà khí bao phủ chỉ "Ấn Tín" chỗ Lm Toma thì rất là sáng và có tiếng nói rất âm vang xa là '' Nơi Chúa Cha Ngự Trị ''

(Lời giao cảm): những ai đã có ấn tín hãy chọn Lm nào khiêm nhường rồi xin làm phép hãy trân trọng và hết sức cẩn thận, Ấn Tín và ảnh Chúa Cha này, đừng nghe ai không hiểu mà tách bỏ ra làm xúc phạm đến Thiên Chúa là Cha thật của mình, muốn biết muốn hiểu hãy đến với đấng là sự sáng của mọi linh hồn, là mãnh lực từ trời, là đấng thánh hóa mọi loài, qua chín ngày tĩnh tâm xin ơn Chúa Cha ban mãnh lực từ trời xuống!


Blog Archive

Powered by Blogger.