Home » » Có 3 điều cần phải chuẩn bị ngay.

Có 3 điều cần phải chuẩn bị ngay.

Ngày 28/10/2015/: 
Cha phán dậy: Các con yêu qúy!
Nến Thánh, là mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô phục sinh.
Nước Thánh, là mạch nước nguồn ơn cứu độ từ cạnh sườn Chúa Giêsu. 
Lương Thực, là Mình Máu Cha nuôi dưỡng linh hồn con cái Cha. Các con phải có để khỏi phải chết, khỏi phải đói, khỏi phải hư mất.

Giuse Micae, con có bổn phận cứu các linh hồn khỏi phải hư mất, nhưng chưa phải lúc này chỉ làm cần kíp thôi nhé việc này của các đấng linh mục, con hãy tôn trọng Chức Thánh. Con không thể thay linh mục được việc của con là đem tình thương của Cha đến cho mọi người qua lời cầu nguyện và những tin tức kinh thánh và lời Cha cho con cái Cha con nhé. Con nói với các linh mục có đấng tin có đấng không tin. Con hãy cầu nguyện cho các đấng để Chúa Thánh Thần thánh hóa các ngài nhận ra chân lý sự thật. Cha là Cha của các con. Cha sẽ có những dấu chỉ để các con nhận ra Cha đang hiện diện ở giữa nhân loại rồi đó nhưng các con vẫn chưa nhận ra Cha, ngày Cha đã gần. Hãy tỉnh thức đi, đừng ngủ mê trong đàng tội lỗi nữa các con nhé!

Blog Archive

Powered by Blogger.