Home » » Chúa Giêsu Tỏ Cho Biết Về Tuần Cửu Nhật

Chúa Giêsu Tỏ Cho Biết Về Tuần Cửu Nhật

Ngày 9/6/2017: 
Con thưa: Thưa Chúa, chúng con là những kẻ tội lỗi và yếu đuối, xin Chúa thương và tha thứ cho chúng con. Thưa Chúa, sau ngày thứ 5, Chúa lên trời thì giáo hội cho làm tuần cửu nhật Chúa Thánh Thần. Thưa Chúa, xin Chúa dạy bảo chúng con để chúng con được làm theo thánh ý của Chúa. Thưa Chúa, xin Chúa dạy bảo chúng con.
Chúa dạy: Tuần cửu nhật Chúa Thánh Thần, con biết không, khi các con bắt đầu làm cửu nhật Chúa Thánh Thần có nghĩa là các con đang hướng lên trời với Cha và thưa chuyện với Cha bằng cách đó. Và cách các con làm là Cha Ta đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống cho các con. Giáo hội cho làm tuần Chúa Cha hay là Chúa Thánh Thần thì đều là để xin ơn Chúa Cha vì khi các con xin Cha tha thứ cho những việc làm sai trái của mình thì khi được ơn tha thứ thì trong người các con được tràn ngập tình yêu của Cha vì khi đó chính là lúc để dẫn đưa cac con đến với thần lực của Chúa Thánh Thần.
Các con nên nhớ Thánh Thần là linh hồn của hội thánh nên bất cứ ai đến với Chúa Thánh Thần trong 9 ngày này đều là để lắng nghe người dạy bảo cho nên các tông đồ sám hối trong 9 ngày này mới biết được thần lực của Chúa Cha ban cho chính là Chúa Thánh Thần. Còn khi các con cầu nguyện với Cha Ta trong 9 ngày sám hối có nghĩa các con cũng được ơn Chúa Thánh Thần rồi. Chỉ là khi lắng nghe cần phải tĩnh tâm của tuần cửu nhật Chúa Thánh Thần.
Vì thế các con nghĩ khi làm Chúa Thánh Thần thì mới được ơn Chúa Thánh Thần thật ra không phải như vậy. Khi lắng nghe và đón nhận những lời của Ngài thì khi đó mới làm tuần cửu nhật Chúa Thánh Thần thôi con ạ.
Con thưa: Thưa Chúa, Xin Chúa dạy bảo chúng con cách làm tuần cửu nhật của Chúa Giêsu, thì chúng con phải đọc những kinh nào và cầu nguyện thế nào để theo thánh ý của Chúa. Xin Chúa thương và dạy bảo chúng con.
Chúa dạy: Ta biết là con rất yêu Ta. Từ khi biết được điều đó Ta rất vui và con đã làm cho Ta sống lại và trỗi dậy. Chẳng phải con đã làm tuần cửu nhật Chúa Con rồi sao. Cứ cầu nguyện với Chúa Giê su trong 9 ngày, ăn chay, hãm mình để cảm nghiệm được nỗi đau của Ta. Con kinh nguyện thì cứ đọc theo cách mà con đang làm. Đọc ngày nào đi ngày ý. Trước hết là các con cầu xin lòng thương xót của Ta và sau đó là hãy suy niệm những gì đã chép trong ngày đó. Sau đó các con hãy cám ơn Ta và trông cậy vững vàng và kính mến Ta cho sốt sáng. Có như vậy các con mới an ủi trái tim Ta. Còn trong 9 ngày này, các con muốn rước lễ hay không cũng được vì Ta luôn hiện diện. Chỉ cần các con sạch tội thì trong những ngày đó đều có thể được rước Ta. Không nên cố tính rước nếu như các con đang mắc tội trọng. Hãy xưng tội thật lòng để được ơn tha thứ. Nếu không chẳng thấy phúc mà còn mắc thêm tội đấy con ạ. Cứ làm như vậy đi, hãy cầu nguyện với Ta thật lòng. Vì chỉ thật lòng mới cảm nhận được tình yêu của Ta.
Lưu ý : bất cứ ai muốn được ơn Chúa Thánh Thần dậy bảo thì trước tiên chúng ta phải dọn đền thờ trước đã ,
Như xưa kia các tông đồ vâng lời Chúa Giêsu sau khí về trời đã cầu nguyện xin với Chúa Cha sau 9 ngày, đến ngày lễ ngũ tuần ( ngày thứ 50), Chúa Cha đã ban Chúa Thánh Thần xuống trên các tông đồ mỗi người được ơn riêng, chúng ta không thể đến với Chúa Thánh Thần nếu như không có ơn từ Chúa Cha xuống!

Blog Archive

Powered by Blogger.