Home » » Chị Maria Này Được Nghe Tiếng Chúa Có Phải Thánh ý Của Cha Không ?

Chị Maria Này Được Nghe Tiếng Chúa Có Phải Thánh ý Của Cha Không ?


Con thưa: Cha ơi. con là kẻ tội lỗi con là kẻ yếu hèn và dốt nát lắm con không đáng là gì trước Cha, xin Cha tha thứ và hướng dẫn cho con theo Thánh ý của Cha, thưa Cha,vừa rồi có chị Maria V cầu nguyện TCN xám hối với Chúa Cha, rồi TCN kính Chúa Con, rồi đến TCN kính Chúa Thánh Thần và được nghe tiếng Chúa nói và dậy bảo trong chính lòng chị Maria này. khi chị cầu nguyện hướng suy nghĩ quay vào trong tâm là ngôi đền thờ của Thiên Chúa ba ngôi, xin Cha cho chúng con được nhận biết về chị Maria này có phải đúng là thánh ý của Cha không. thì xin Cha tỏ cho chúng con được biết, chúng con xin cảm ơn Cha ...!
Cha phán dây: 
Con gái yêu quý của Cha, bây giờ tất cả các nhà thờ không còn Kính Trọng Mình Thánh của Cha là Máu Thịt con Cha đã ban cho nhân loại mà con cái Cha đã chà đạp lên Mình Thánh, đã làm hư Mình Thánh, không còn tôn kính Mình Thánh Cha như xưa nữa. Con hãy cầu nguyện cho giáo hội và các đấng bậc trong hàng giáo phẩm giáo sỹ là những người cầm nắm Đức Tin để biết yêu quý và tôn trọng Mình Thánh Cha hãy cầu nguyện cho Giáo Hội  các con nhé.
Chị maria đã có lòng yêu mến Chúa Giêsu thánh thể đã được Cha, Chính Cha và con Cha đã nhận lời và hướng dẫn con đường để cứu con cái Cha khỏi sa vào vũng lầy của tội lỗi. Hãy cầu nguyện nhiều cho giáo hội các con nhé
Lời giao cảm :
nhân loại Bây giờ không còn mấy người yêu mến Thánh Thể, coi nhẹ mình Thánh đã làm hư phép thánh còn chị maria trước cũ là người u tối trong đức tin, đã được Chúa đánh động qua Chúa Cha đến Chúa con đã mặc khải cho chị để cứu nhân loại !


Blog Archive

Powered by Blogger.