Home » » Chỉ có linh mục được cầm và trao mình thánh Chúa

Chỉ có linh mục được cầm và trao mình thánh Chúa


17/02/2017: Thưa Cha:
1.Chúng con là kẻ tội lỗi và dốt nát lắm, xin Cha hãy tha thứ mọi tội cho chúng con. Cha ơi mấy hôm trước chúng con về nhà em Giuse xứ thượng lao. Chúng con có nói và làm những điều để Cha buồn vì chúng con không? Xin Cha dậy bảo cho con chúng con!
Cha nói: Các con ơi các con về đấy Cha rất vui rất đẹp lòng Cha. Các con ơi ở đấy họ đọc CDCN đã lâu mà họ chưa hiểu ý Cha, các con về đấy để làm sáng danh Cha rất vui!
Maria thưa: Con cám ơn Cha!
2.Thưa Cha vợ chồng em Hằng mới đi Sài gòn về đã gặp chia sẻ và làm chứng cho hai linh mục trong đó. Thưa Cha chuyến đi của em Hằng vừa qua, có điều gì làm cho Cha buồn lòng không? chúng con chỉ biết dâng lên Cha chuyến đi của em Hằng, mong các đấng bậc trong giáo hội sớm nhận ra chân lý và sự thật để mau tìm cách giúp cho con cái của Cha mau quay về với Cha khẩn gấp!
Cha nói: Các con ơi chuyến đi của vợ chồng em Hằng này rất đẹp lòng Cha và Mẹ. Còn các đấng các bậc thì Cha sẽ mở tâm mở trí các ngài ăn năn xám hối để quay về với Cha. Cha sẽ bao bọc các ngài trong thời gian này!
Maria thưa: Con cám ơn Cha và Mẹ
3.Thưa Cha, chúng con có gửi lời thánh của Cha cho các ngài và cả những câu hỏi mà chúng con định hỏi tướng quỷ trong em Hằng cho cha Hải. Không biết các ngài có hỏi về điều đó không? Cha ơi nếu các ngài không hỏi thì chúng con lại về nhà em Hằng nhân danh Chúa để hỏi tướng quỷ trong em hằng có được không? Xin Cha dậy bảo cho chúng con!
Cha nói: Các con ơi vị linh mục ấy chưa hỏi những câu của các con hỏi tướng quỷ trong em hằng, thì các con cứ nhân danh Chúa mà hỏi tướng quỷ trong em hằng các con nhé!
Maria thưa: vâng chúng con cám ơn Cha nhiều lắm!
4. Thưa Cha, chị Maria ở yên bái xin Cha dậy bảo là trên Yên Bái thấy một linh mục mặc áo lễ thì lại có bát hương sau áo và có hai con rồng nữa và khi linh mục này dâng lễ thì lại dâng rượu trước và dâng bánh sau. Thưa Cha vị linh mục này làm có đúng không? chúng con dốt nát và không hiểu xin Cha dậy bảo cho chúng con?
Cha nói: Các con ơi vị linh mục này bị Satan nó điều khiển rồi các con phải cầu nguyện cho vị linh mục này nhiều vào!
Maria thưa: Con cám ơn Cha và Mẹ!
5. Thưa Cha khi những linh mục bắt giáo dân phải rước lễ bằng tay thì chúng con không rước có được không? hay chúng con phải rước lễ như thế nào để không bị phạm thánh?
Cha nói: Các con ơi có vị linh mục nào không cho các con rước lễ bằng miệng các con có lòng yêu mến Chúa Giêsu thánh thể thì các con sẽ Rước Lễ Thiêng Liêng cũng được!
Maria thưa: Con cám ơn Cha và Mẹ!
6.Thưa Cha ngoài linh mục cho giáo dân rước lễ thì các thừa tác viên là giáo dân hay bà xơ. thầy già hoặc các chú thì có được cho rước lễ không?
Cha nói: Các con ơi các linh mục bàn tay các ngài được thánh hiến mới được đụng vào mình và máu của Con Cha. Còn thừa tác viên và bà sơ không được cho rước lễ vì bàn tay chưa được thánh hiến mà cầm vào là Phạm Thánh đấy các con ạ!
Maria thưa: Con cám ơn Cha nhiều lắm!

Luxiphe nói qua Maria Phạm Thị Hằng https://www.youtube.com/watch?v=EXlGs2YrOks
( các bạn xem từ phút 9:45, nói về chịu lễ trên tay )


Blog Archive

Powered by Blogger.