Home » » Cầu nguyện với Ta nhiều vào...

Cầu nguyện với Ta nhiều vào...

PHẦN 5:
12.11.2016: CẦU NGUYỆN:
1. Maria thưa: Cha ơi, con là Maria, con là kẻ tội lỗi ngu dốt và yếu hèn lắm. Xin Cha dậy bảo cho con. Cha ơi, mấy hôm trước con mang sách và Ấn Tín ảnh Chúa về em Bảo và anh Dũng ở phúc thuận, có điều gì chúng con làm không đẹp lòng Cha thì xin Cha dậy bảo chúng con!
2.Cha nói: Các con ơi các con về đấy các con làm cho Cha rất vui. Cha đã dẫn được nhiều người về với Ta. Các con ơi còn em Bảo làm được nhiều việc cho Cha lắm đấy các con ạ!
1. Maria thưa: Con xin cám ơn Cha nhiều lắm!
1. Maria thưa: Cha ơi, còn hôm thứ 4,5,6 con và Cháu Minh về quê của cháu Minh là xứ đại lâm chúng con phát sách và tràng hạt ảnh Chúa và ấn tín cho mọi người, con và cháu Minh có điều gì làm và nói không đẹp lòng Cha thì xin Cha dậy bảo cho chúng con.
2.Cha nói: Các con ơi các con về đấy Cha rất vui những người đến với các con đều được Ta dẫn dắt. Các con chia sẻ cho họ thì các con phải nói với họ phải đi đàng thánh giá và chầu Thánh Thể. Vì Cha đang bị đau khổ lắm. Nếu các con cứ làm theo ý Cha thì Cha rất vui!
1. Maria thưa: Thưa Cha, con về gia đình nhà Cháu lê ở bg chia sẻ ở đấy có điều gì làm cho Cha buồn không?
2.Cha nói: Các con ơi các con về nhà Lê thì gia đình nhà Lê nửa tin nửa ngờ.
1. Maria thưa: Cha ơi, còn vợ chông cháu Lê thế nào? Thì Cha tỏ cho con biết con cảm ơn Cha?
2.Cha nói: Các con ơi các con bảo vợ chồng nhà Lê phải cầu nguyện với Ta nhiều vào. Ta buồn lắm!
3.Cha ơi con cám ơn Cha nhiều!
1. Maria thưa: Thưa Cha, con muốn cháu Minh về nhà con chia sẻ cho chồng con và các con của con có được không? nếu được thì Cha cho con được biết con cám ơn Cha!
2.Cha nói: Được đấy con ạ!

Xem thêm


Blog Archive

Powered by Blogger.