Home » » Cầu Nguyện Ra Sao Để Xin Ơn Chúa Thánh Thần Hiện Diện Giúp Chúng Ta!

Cầu Nguyện Ra Sao Để Xin Ơn Chúa Thánh Thần Hiện Diện Giúp Chúng Ta!


CỘNG ĐOÀN TÔN VINH THIÊN CHÚA CÓ BA NGÔI,
“ 5/8/2018 ”
I.Chúa Thánh Thần Dậy Cách Cầu Nguyện Để Dâng Lên Chúa Cha, Chúa con và Chúa TT, Và Đức Mẹ.
Chúa Thánh Thần Dậy:
Con gái yêu dấu của ta, ta chúc lành và ban bình an cho con. Con gái yêu dấu của ta. Hôm nay ta sẽ dậy nhân loại các con cách cầu nguyện với Thiên Chúa Ba Ngôi và với Đức Mẹ Maria. Các con yêu dấu của Ta.
1>Trước hết với Thiên Chúa Cha các con hãy cầu nguyện như sau:
Lạy Cha, con là kẻ tội lỗi và yếu hèn lắm,con không đáng là gì trước mặt Cha, xin Cha hãy tha thứ muôn vàn tội lỗi và những lỗi lầm mà con đã xúc phạm đến Cha, xin Cha hãy tha thứ cho con, để con được trở nên con cái của Cha, trong những  giờ phút cầu nguyện này, xin Cha hãy thương con ban mọi ơn lành về phần hồn và phần xác cho con. để con được trở nên xứng đáng là con cái của Cha, Cha ơi con yêu mến ChaCha đừng bỏ con lúc này con chỉ muốn Cha ở bên con, trong giờ phút cầu nguyện này con xin Dâng lên Cha:
Lậy Cha là Chúa tể trời đất, con xin tuyên xưng, chúc tụng Cha đến muôn thuở muôn đời.
Lậy Cha là Thiên Chúa của chúng con. Con xin dâng lên Cha hiến lễ công nghiệp Mình và Máu con rất yêu dấu Cha là đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, con xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lậy Cha, xin Cha ban cho nhân loại chúng con biết ăn năn xám hối, bỏ đàng tội lỗi quay trở về với Cha Đấng là Suối Nguồn tình yêu, rất nhân hậu và giàu lòng thương xót.
Lậy Cha, con xin dâng lên Cha đức giáo hoàng, các giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ và giáo dân được hiệp nhất trong tình yêu của Cha.
Và Lậy Cha cùng với những ý nguyện mà giờ đây con muốn dâng lên Cha..(..xin hay dâng thêm ý nguyện ..)
Lậy Cha, xin Cha đoái thương nhận lời chúng con khẩn nguyện.

2> Với Chúa Giêsu các con hãy cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa Giesu. con là kẻ tội lỗi và yếu đuối lắm, con không đáng là gì trước thánh nhan Chúa, xin Chúa thương xót con và nhấn chìm con vào lòng thương xót vô biên của Chúa, xin Chúa hướng dẫn con về ánh sáng và sự tốt lành của Chúa và tha thứ muôn vàn tội lỗi cho con,
Lậy Chúa Giêsu Ngôi Hai đã xuống thế làm người để cứu độ chúng con, xin Chúa thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lậy Chúa Giêsu, nhân vì hiến lễ Mình và Máu thánh rất châu báu của Chúa, xin thanh tẩy linh hồn và thân xác chúng con nên của lễ tinh tuyền đẹp lòng Cha.
Lậy Chúa Giêsu, Chúa là cây nho, chúng con là cành nho. Xin Chúa ban cho giáo hội Chúa là Đgh.các Gm,các Lm, các tu sĩ nam nữ và giáo dân được hiệp nhất nên một trong tình yêu Chúa. Xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới biết nhận ra chân lý sự thật của Chúa, để muôn dân nước được sống trong hòa bình, hạnh phúc, ấm lo. Xin Chúa ban cho mọi dân tộc được tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, từ bỏ các tà thần. Xin Chúa ban cho những linh hồn còn đang sống trong tội lỗi, lạc thú của thế gian, được ơn biết ăn ăn xám hối trở về cùng Chúa. Xin Chúa ban cho các linh hồn trong chốn luyện hình, nhờ hiến lễ công nghiệp Mình và Máu rất châu báu của Chúa được tẩy xóa hết mọi tội khiên và sớm được hưởng hạnh phúc thiên đàng.
Và Lậy Chúa Giêsu cùng với những ý nguyện mà giờ đây con muốn dâng lên Chúa..(..xin điều mình cần..).........
Xin Chúa đoái thương nhận lời chúng con khẩn nguyện.

3> Khi Cầu Nguyện với Chúa TT các con hãy cầu nguyện như sau:
Lậy Chúa Thánh Thần con là kẻ tội lỗi và vô cùng yếu đuối, xin Chúa thương xót và tha thứ muôn vàn tội lỗi cho con,để con được trở nên là con cái của Chúa xin Chúa hãy thánh hóa con, thanh tẩy con, để con được trở nên trong trắng và tinh sạch, Lạy Đức Chúa TT, Chúa là Tình yêu của con, là sự sống và là sự sáng của con, con yêu mến Chúa, xin Chúa thương xót chúng con:
Lậy đức Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa, Chúa là thần khí sự thật và là sự sống của chúng con. Trong ngài chúng con nhận biết được Chúa Cha là đấng tạo dựng, Chúa con là đấng cứu chuộc và Chúa Thánh Thần là đấng Thánh Hóa chúng con.
Lậy đức Chúa Thánh Thần là chân lý của tình yêu, nguyện xin Chúa đốt lên trong tâm hồn chúng con bừng cháy ngọn lửa yêu mến Chúa. Xin Chúa xua tan bóng 
tối sự dữ đang muốn phủ lấp nhân loại chúng con. Lậy đức Chúa Thánh Thần, nhân loại chúng con đang đói sự thật và khát tình yêu, xin Chúa ban cho nhân loại chúng con biết tôn trọng sự thật và tình yêu ngày một phát triển trong mỗi tâm hồn chúng con. Lậy đức Chúa Thánh Thần, xin Chúa ban cho chúng con hăng xay loan báo tin mừng cứu độ của Thiên Chúa, xin cho hàng giáo phẩm là đức giáo hoàng, các giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ và giáo dân biết đón nhận lời Chúa, sống và thực thi thánh ý của Chúa. Nguyện xin Chúa ban bẩy nguồn ơn thánh sủng của Chúa xuống tràn ngập tâm hồn mỗi chúng con, để vinh quang Chúa được tỏa sáng trên chúng con.
Lậy đức Chúa TT cùng với những ý nguyện mà giờ đây con muốn xin Chúa...(. xin điều mình cần..)
Lậy đức Chúa Thánh Thần, chúng con suy phục Chúa Amen.!

4> Khi Cầu nguyện với Đức Mẹ Maria yêu dấu của các con các con hãy cầu nguyện như sau:
Lạy Mẹ Maria, con là kẻ tội lỗi và dại khờ lắm, con không đáng là gì trước thánh nhan của Mẹ, xin Mẹ hãy thương xót và tha thứ cho con, để con được trở nên là con cái của Mẹ, Mẹ ơi con biết Mẹ yêu thương con rất nhiều, Mẹ đã cầu bầu và ban nhiều ơn lành xuống cho con, mà con chưa làm được gì để đền đáp công ơn của Mẹ.con chỉ biết dâng lời cảm tạ đội ơn Mẹ mà thôi :
Lậy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ giáo hội và là Mẹ của mỗi người chúng con. Chúng con yêu mến Mẹ, chúng con xin chúc tụng Mẹ đến muôn thuở muôn đời.
Lậy Mẹ Maria, xin Mẹ thương xót đất nước, giáo hội chúng con và toàn thế giới. Xin mẹ che chở chúng con dưới áo choàng của mẹ và xin mẹ gìn giữ chúng con trong trái tim vẹn sạch của Mẹ.
Lậy Mẹ Maria, xin Mẹ ban cho chúng con ơn khiêm nhường, vâng phục thánh ý của Chúa trong mọi sự giống như Mẹ. Xin Mẹ dẫn dắt chúng con trên con đường thánh giá trở về cùng Chúa.
Lậy Mẹ Maria, xin Mẹ dẫn đưa bao linh hồn còn đang sống trong sự lầm lạc, lạc thú của thế gian trở về cùng Chúa. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho hàng giáo phẩm là đức giáo hoàng, các giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ và giáo dân, biết lắng nghe lời Chúa, sống và thực thi các giới răn yêu thương của Chúa.
Lậy Mẹ Maria, xin Mẹ dẫn đưa bao linh hồn còn đang trong chốn luyện hình, nhờ hiễn lễ công nghiệp con yêu dấu của Mẹ và nhờ sự đồng công cứu chuộc hợp cùng con Mẹ mà ban cho các linh hồn sớm được về hưởng nhan thánh Chúa. 
Lậy Mẹ Maria cùng với những ý nguyện mà giờ đây con muốn xin Mẹ...(. xin điều mình cần..)
Lậy Mẹ Maria, xin Mẹ đoái thương nhận lời chúng con khấn nguyện Amen.!
I.Cách Cầu Nguyện Trong Thánh Lễ Hàng Ngày.
Con thưa: Chúa ơi, có một số anh chị em muốn xin Chúa thương và dạy bảo chúng con khi tham dự thánh lễ khi linh mục dâng của lễ bánh miến và rượu nho thì lúc đó chúng con cầu nguyện như thế nào thưa Chúa.
1.Chúa Jesu Truyền dậy: Khi linh mục dâng của lễ bánh và rượu thì các con hãy hiệp ý cùng linh mục mà dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha rồi các con đọc thầm thĩ rằng :  Lậy Cha là Chúa tể trời đất, con xin tuyên xưng, chúc tụng Cha đến muôn thuở muôn đời. Lậy Cha, con xin dâng lên Cha hiến lễ công nghiệp mình và máu con rất yêu dấu Cha là đức giêsu kitô Chúa chúng con, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin Cha thương xót đất nước, giáo hội việt nam chúng con biết ăn năn xám hối quay trở về với Cha. Xin Cha ban cho đức giáo hoàng, các giám mục, các linh mục, các nam nữ tu sĩ và giáo dân được hiệp nhất trong tình yêu của Cha. Lậy Cha, chúng con xin Cha đoái nhận lời chúng con khẩn nguyện.”
rồi xin hay dâng thêm những gì mình muốn……..
*Sau đó Lm sẽ đọc: Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Con Thưa:  Lạy Chúa, còn khi Lm đọc lời truyền phép khi dâng Mình và Máu Thánh Cực Trọng của Chúa thì chúng con cầu nguyện như thế nào thưa Chúa.
2.Chúa Phán Dạy: Khi Lm dâng bánh Thánh trước hết các con hãy tưởng niệm cuộc hiến tế Ta đã chịu chết trên thập giá và Chịu biết bao nhục hình vì tội lỗi của các con, rồi các con đọc thầm thĩ : “ Lậy Chúa Giesu Thánh Thể con tin, con thờ lậy, con trông cậy và con yêu mến Chúa, xin Chúa tha thứ cho những ai không tin, không thờ lậy, không trông cậy và không yêu mến Chúa amen ”
3.Còn Khi Lm dâng rượu Thánh là Máu châu báu của Ta, trước hết các con hãy tưởng niệm Máu Châu báu của Ta đang đổ ra từ những vết thương chân, tay, cạnh sườn và đầu của Ta rồi các con đọc thầm thĩ: “ Ly Chúa Giesu Thánh Thể con cảm tạ Chúa đã hiến Tế Máu đào để cứu độ chúng con, con xin Chúa dùng Máu Châu Báu của Chúa tẩy rửa tâm hồn tội lỗi con và liên kết chúng con lên một cùng Chúa, Lậy Chúa Giesu Thánh Thể, con thờ lậy và yêu mến Chúa, con xin chúc tụng Chúa đến muôn thuở muôn đời. Amen!
4.Chúa Phán Dạy: Con gái yêu dấu của Ta, khi linh mục dâng Mình và Máu Châu báu của ta trên bàn thờ, các con đừng cúi xuống mà hãy nhìn lên Mình và Máu Thánh, Ta sẽ đổ thác nguồn ân sủng của Ta xuống cho các con, con ạ.
5.Khi Lm cầu nguyện cho giáo hội cho các Linh hồn: Thì Các con cũng hợp ý cùng Lm xin cho giáo hội thêm lần nữa và xin cho các linh hồn nào các con muốn xin !
Ngày 7/3/21016: 
Con thưa: Thưa Cha. chúng con là những kẻ tội lỗi và yếu đuối lắm xin Cha hãy tha thứ cho chúng con.
>Cha ơi, khi xin ơn Chúa Thánh Thần để Chúa thánh hoá hoạt động mở lòng mở trí cho người nào đó thì chúng con nên đọc những kinh gì và cầu nguyện ra sao để xin ơn Chúa giúp chúng con?
>Và cầu xin thế nào để Chúa Thánh Thần thánh thánh hóa mở môi miệng và hướng dẫn trong chúng con. Thưa Cha chúng con dốt nát lắm, xin Cha thương và dậy bảo cho chúng con biết. 
>Thưa Cha chúng con nhờ thầy Phêro mua ấn tín rồi chúng con mang về linh mục Toma làm phép có được không ạ? xin Cha dậy bảo cho chúng con, chúng con xin tạ ơn Cha!
Cha phán dậy: 
Các con yêu quý!
Kinh Truyền Tin: “Là khởi đầu mọi sự, Con Người đã xuống thế gian qua lời truyền tin. Con Người nhập thể để cứu nhân loại, khởi đầu của một sự”
Kinh Chúa Thánh Thần: “để xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên mỗi người chúng ta”
Kinh Sáng Soi: “xin ơn soi sáng và nhận biết”
Kinh Vinh Danh: “để Tôn Vinh Thiên Chúa”
Kinh Tin Kính: “để Tôn Kính Cha đang hiện diện”

Khi cầu nguyện cho ai hãy xin ơn Chúa Thánh Thần xuống cho người đó, để Chúa Thánh Thần thánh hóa và hoạt động trong người đó. Ấn Tín của Chúa Cha mang cho nhân loại các con đã và đang đón nhận rất tốt. Khi ấn tín được làm phép thánh hóa qua bàn tay linh mục thánh thiện là đã có Cha đang hiện diện ở đó!

Blog Archive

Powered by Blogger.