Home » » Bị Cháy Phòng Thờ

Bị Cháy Phòng Thờ

Ngày 9/1/16 
Con thưa: Cha ơi chúng con là những kẻ tội lỗi và yếu đuối lắm xin Cha hãy tha thứ cho chúng con thưa Cha hôm nay lúc 16h chiều nhà con bị cháy nhưng lại cháy phòng thờ cháy tượng Chúa Ki tô làm vua, ảnh lòng Chúa thương xót và con đau xót nhất là tượng của Cha. Thưa Cha con có làm điều gì để Cha buồn hay không? nếu con và gia đình có làm hay nói điều gì xúc phạm đến Cha thì con xin Cha tha thứ cho gđ con. Xin Cha đừng bỏ gia đình con, chúng con là những kẻ tôi lỗi và dốt nát lắm. xin Cha dậy bảo uốn nắn gia đình con theo thánh ý của Cha đừng theo ý gđ con. Con lo hay là gđ con định vào sg, làm cho Cha buồn, nếu phải vậy thì gđ con xin lỗi Cha chúng con sẽ không đi nữa? Gia đình con nguyện theo ý Cha.
Xin Cha thương và dậy bảo cho GĐ con!
Trưa 13h 10/01/2016/ 
Cha phán dậy:
Các con yêu quý của Cha, các con biết không? Thời gian này Satan hoạt động mạnh mẽ thế nào không? Chúng nhắm vào những nơi các con cầu nguyện và tâm sự với Cha để đánh phá nhất là những nơi Cha hiện diện. Chúng muốn làm lu mờ hình ảnh của Cha để các con không nhận ra Cha của các con. Chúng không muốn các con yêu mến Cha mà thay vào đó là chúng dẫn dắt các con theo chúng. Chúng đánh phá tất cả những gì các con làm cho Cha. Hãy vững tâm lên các con nhé vì nhiều người đến đây làm tuần cửu nhật và nhận ra Cha và Cha đã mở trái tim Cha ra đón nhận các con. Các con có biết các con làm tuần cửu nhật làm cho Cha vui như thế nào không? Những ai làm tuần cửu nhật với Cha, Cha sẽ ban hồng ân xuống cho người đó vì thế mà Satan nó căm ghét các con và làm mờ hình ảnh Cha, để các con ngã lòng. Các con hãy vững tâm và cầu nguyện. Cha sẽ ban ơn cho những ai tôn kính Cha qua tuần cửu nhật!
Giao cảm: Khi bất cứ ở đâu chúng ta cầu nguyện 2 hoặc 3 người mà tôn kính Cha thì sẽ có Cha hiện diện ở đó!


Blog Archive

Powered by Blogger.