Home » » Bất Cứ Ai Xám Hối Với Chúa Cha Thật Lòng Trong TCN Đều Được Cha Cho Dấu Chỉ Nhận Ra

Bất Cứ Ai Xám Hối Với Chúa Cha Thật Lòng Trong TCN Đều Được Cha Cho Dấu Chỉ Nhận Ra


Con thưa: Thưa Cha, chúng con là kẻ tội lỗi và vô cùng yếu đuối đã nhiều lần làm cho Cha phải đau khổ vì chị em chúng con. Chúng con xin lỗi Cha và xin Cha thương và tha thứ những lỗi lầm của chị em chúng con.
>Thưa Cha, có em Terexa T ở xứ ĐC em ấy có phải là ý của Cha cho chúng con biết không ? Xin Cha dậy bảo cho chúng con biết theo thánh ý của Cha!
>Thưa Cha, chúng con cầu nguyện lần chuỗi mân côi viếng đàng thánh giá/kính lòng thương xót/ thì ngoài ra chúng con có đọc CDCN và nói với mọi người cùng làm như vậy không thưa Cha, vì chúng con chưa bao giờ đọc về CDCN bao giờ. Xin Cha tỏ cho chúng con theo thánh ý của Cha !
>Cha ơi, bây giờ chúng con đem tất cả những gì mà Cha tỏ cho chúng con biết qua thông tin đại chúng, bằng sách, bằng lời nói tới tất cả mọi người mà chúng con biết có được không thì xin Cha dậy bảo cho chúng con theo thánh ý của Cha. Chúng con xin tạ ơn Cha.
Cha phán dây: 
Các con yêu quý của Cha. Công việc của các con làm rất tốt. Những ai làm tuần cửu nhật kính Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần sốt sáng và thật lòng hối cải, Cha sẽ cho nhận biết dấu chỉ của Cha. Cầu nguyện lòng thương xót, viếng đàng thánh giá, đọc kinh mân côi rất tốt còn đọc chiến dịch cầu nguyện (CDCN) là xin các ý chỉ. Bây giờ sự dữ gia tăng các con phải cẩn thận, đừng thấy những lời nói hay, những dấu lạ mà làm theo kẻo đi lạc đường các con nhé. Trước khi làm hay nói các con hãy cầu xin Cha dạy bảo, Chúa Thánh Thần hướng dẫn, Đức Mẹ đồng hành các con nhé. Hãy cầu nguyện nhiều các con nhé để Cha hoán cải các con cái Cha qua lời cầu nguyện của các con.
Hãy đem lời Cha cho các con cái Cha để mọi người biết Cha và xin Cha thánh hóa các con nhé. Cha yêu các con.
(lời cảm nhận):
Những ai làm tuần cửu nhật sốt sáng mới nhận được Thánh ý của Cha. Đã có một số anh chị em làm tuần chín ngày dọn mình sám hối thật lòng với Chúa Cha. Chúa Cha đều cho dấu chỉ để nhận biết sau đó đến Chúa con rồi đến Chúa Thánh Thần ít nhiều đều nghe tiếng Chúa khuyên bảo trong lòng mình phát ra.... 
Như Thánh Augustino xưa cũng khắc khoải đi tìm Chúa suốt ba mươi năm đầu đời, sau 30 năm ngài mới nhận ra tiếng Chúa ở trong lòng phát ra nên ngài đã nói :

" Lạy Chúa, con yêu Chúa quá muộn màng. Chúa vẫn ở trong con, đang khi con mải lo tìm Chúa bên ngoài "

Blog Archive

Powered by Blogger.