Home » » Ai làm Tuần Cửu Nhật và đến với Cha thì phải thật lòng ăn năn sám hối

Ai làm Tuần Cửu Nhật và đến với Cha thì phải thật lòng ăn năn sám hối
PHẦN 8: 
24.11.2016
Maria thưa: Thưa Cha, con là kẻ tội lỗi và dốt nát lắm xin Cha thương và tha thứ cho con. Cha ơi, con xin cảm ơn Cha vô cùng đã thương đến con và dùng con làm khí cụ cho Cha. Con dâng sự tự do và mọi sự mọi việc lên Cha và con nguyện làm theo thánh ý của Cha. Cha ơi, hôm qua Cha dậy chúng con là trong cộng đoàn ai muốn Cha dậy bảo cho bản thân và gia đình thì trong thời gian làm tuần chín ngày hay là sau làm tuần chín ngày thì được Cha thương và dậy bảo cho chúng con. Vì chúng con dốt nát lắm, chúng con bảo mọi người muốn đến với Chúa trước nhất phải đến Tuần Chín Ngày Kính Chúa Cha ăn năn xám hối thật lòng và không được rước lễ có đúng không Cha? Sau đó đến Tuần Chín Ngày Chúa Con và đến Tuần Chín Ngày Chúa Thánh Thần đều được Chúa khuyên dậy. Khi làm tuần Chúa Cha thì 
  + Đọc kinh 50 Kinh Mân Côi rồi đến 
  + Đọc kinh 50 Kinh lòng Chúa Thương xót và dâng kinh cầu lên Chúa Chúa Cha. Sau đó dâng lời nguyện lên Cha. Cha ơi chúng con làm như vậy có theo thánh ý của Cha không? Xin Cha dậy bảo cho chúng con để chúng con biết và giúp nhau chạy đến với Cha. Chúng con xin tạ ơn Cha
Cha nói: Con ơi, con hãy bảo trong cộng đoàn các con ai làm Tuần Cửu Nhật và đến với Cha thì phải thật lòng năn ăn xám hối, đều được Cha thương và Cha sẽ tỏ cho để các con làm khí cụ cho Cha. Các con ơi, tuần đầu các con đến với Cha các con phải dọn mình đền tội làm sao các con được rước Ta vào lòng được. Sau các con phải chạy đến với Ta thật lòng ăn năn xám hối và tĩnh tâm với Cha thì Cha sẽ tỏ cho các con. Cha đang cần các con lắm các con cứ làm theo ý Cha thì Cha rất vui.
Maria thưa: Con xin cám ơn Cha.
Maria thưa: Cha ơi, chúng con dâng lên Cha linh mục Đa minh và giáo xứ ĐL giáo họ TG, xin Cha thánh hóa và dẫn dắt. Cha ơi chị Anna Yến trong cộng đoàn muốn vào gặp linh mục Đa minh tâm sự với ngài và xin linh mục cho chị em cầu nguyện ở nhà thờ. Chúng con chỉ viếng đàng thánh giá chầu thánh thể, lần hạt và đọc kinh lòng Chúa thương xót, làm tuần chín ngày. Xin linh mục đa minh có được không? và nhờ ngài làm linh mục linh hướng cho chúng con vì hôm chúng con về đó chưa xin phép ngài trước. Thưa Cha chúng con có nên để chị Anna Yến đến gặp linh mục hay không? Xin Cha thương và dậy bảo cho chúng con!
Cha nói: Các con bảo chị Anna Yến và chị em xứ ĐL ấy cứ vào cha xứ tâm sự với linh mục ở đó. Cha sẽ dẫn dắt linh mục ấy và đồng hành với các con. Các con phải dâng vị linh mục ấy lên cho Cha nhiều vào. Cha sẽ thánh hóa, các con ạ!
Maria thưa: Thưa Cha, nhà cháu Lê còn 1 số Ấn Tín thì chúng con đi phát được không? thưa Cha ai mang ấn tín mang phát cho các đình cũng được hay chỉ những người chỉ những người xám hối thật lòng và được Cha thương đến. Xin Cha dậy bảo cho chúng con theo thánh ý của Cha chúng con cảm ơn Cha!
Cha nói: Con ơi con bảo cháu Lê: Ấn Tín đấy thuộc về Ta đấy, mang mà phát cho họ đi để Cha còn bảo vệ gia đình họ.
Maria thưa: Cha ơi con và cháu Lê với một số anh chị em trong cộng đoàn còn một số ảnh Mẹ cứu rỗi có thuộc về Cha thì Cha tỏ cho con biết?
Cha nói: Con ơi ảnh Mẹ cứu rỗi của Mẹ là đúng đấy, quý lắm đấy các con. Bây giờ các con có tiền cũng không mua được ảnh này đâu.
Maria thưa: Con cám ơn Cha!

Xem thêm

Blog Archive

Powered by Blogger.