Home » » Ai Giữ Ấn Tín Thiên Chúa Hằng Sống Trong Nhà Hay Đeo Bên Mình Sẽ Được Cha Bảo Vệ!

Ai Giữ Ấn Tín Thiên Chúa Hằng Sống Trong Nhà Hay Đeo Bên Mình Sẽ Được Cha Bảo Vệ!


Ngày 5/11/15:  
Con thưa: Thưa Cha, chúng con là những kẻ tội lỗi và yếu đuối lắm xin Cha hãy tha thứ cho chúng con. Thưa Cha khi nào thì chúng con mới cần phải mang ấn tín bên mình. Hay chúng con chỉ để ở nhà thôi xin Cha thương và dậy bảo cho chúng con biết theo thánh ý của Cha. Chúng con xin tạ ơn Cha!
Cha phán dậy: Các con yêu quý!
Ấn Tín Thiên Chúa Hằng Sống các con mang theo để bảo vệ các con không phải mãi sau này mà bây giờ để bảo vệ các con khỏi những tai ương đang hoành hành trên trái đất. Ai có Ấn Tín trong nhà sẽ được Cha bảo vệ và che chở ngay từ bây giờ. Nước phép là nước tinh tuyền từ Mạch Suối Hằng Sống để thanh tẩy, bảo vệ, chữa lành phần hồn phần xác các con. Đã tinh tuyền rồi không được cho vật gì ô danh vào để làm ô danh Cha. Chỉ có khi linh mục chuẩn bị làm phép nước thánh mới được cho muối vào để giữ cho nước thánh được trở nên tinh tuyền mà thôi. 

Hãy cầu nguyện cho tất cả các linh mục để Chúa Thánh Thần thánh hóa và thêm sức cho các linh mục và nhờ ơn Chúa, các linh mục đem lời Chúa đến cho con cái của Cha được hiệu quả nhất. Hãy cố gắng lên các con nhé. Cha sẽ ở bên các con và hướng dẫn các con.

Xem thêm


Blog Archive

Powered by Blogger.