Home » » Thà bỏ đi đôi bàn tay còn hơn hại đến bản thân mình

Thà bỏ đi đôi bàn tay còn hơn hại đến bản thân mìnhNẾU NHƯ CÁC CON LÀM HOEN Ố MÌNH BỞI ĐÔI BÀN TAY THÌ CÓ THỂ BỎ NÓ ĐI, CÒN HƠN HẠI ĐẾN CẢ BẢN THÂN MÌNH,
Con thưa: Chúa ơi, anh Inhaxio muốn con thưa với Chúa là, câu kinh thánh nào nói lên việc chịu lễ trên tay là phạm thánh không mà chúng con nói việc này nhiều người không tin thưa Chúa. Con xin Chúa dạy bảo con
Chúa dạy: Nghe này con, câu nào ư? Chẳng có câu nào. Thánh lễ long trọng nhất là rước Thánh Thể. Các con thấy thế nào xứng đáng thì làm. Còn việc rước Thánh Thể trên tay là sự xúc phạm quá nặng nề. Chỉ có ai yêu mến Ta thật lòng mới cảm nhận được điều đó. Ta biết không mấy ai tin nhưng tin thì sao? Chẳng nhẽ họ thấy có bằng chứng mới làm sao?
Việc này là việc kính mến Chúa trên hết mọi sự. Còn các con làm hay không Ta không bắt buộc nhưng nhớ rằng khi làm hư bí tích Thánh Thể điều đó sẽ dẫn đến việc phạm thánh trầm trọng. Không những thế mà một trong số các con biết mà cố tình làm thì việc dành cho các con là sự nghiến răng khóc lóc.
Vì vậy hãy rước Ta một cách tôn kính. Có nghĩa là khi thấy có lỗi gì thì đừng cố tình rước là thứ nhất. Còn việc rước Thánh Thể trên tay là không nên đâu. Nếu như các con làm hoen ố mình bởi đôi bàn tay (nó) thì có thể bỏ nó đi. Còn hơn là hại đến cả bản thân mình. Con thấy không, nhiều người cho rằng họ nói đúng vì những lý luận của họ. Những lập luận mà người đời cho là đúng nhưng chẳng khác nào tự nhận lấy án của mình. Con cứ cầu nguyện cho họ nhiều vào vì họ phạm thánh rất nhiều. Ta sẽ hứa nếu như họ quay về sớm mà lãnh nhận bí tích hòa giải và sùng kính Ta một cách đặc biệt hơn thì chắc chắn là Ta sẽ không chấp gì họ nữa.

Powered by Blogger.