Home » » Khó khăn chính là cỗ

Khó khăn chính là cỗ


Ý NGHĨA SÂU SA CỦA THÁNH VỊNH 23: KHÓ KHĂN CHÍNH LÀ CỖ.
Con thưa: Chúa ơi hôm qua Chúa cho con biết về thánh vịnh 23 thì cũng biết về những gì sắp sảy ra. Nhưng con thấy thánh vịnh đó ý nói là Chúa lo cho chúng con thì chẳng thiếu điều gì nhưng con không hiểu ý nghĩa nào để biết được những gì sắp sảy ra. Con xin Chúa dạy bảo cho con. 
Chúa dạy: Điều đó do các con suy nghĩ. Ý nghĩ sâu sa. Quả thật, chiên Ta thì ở với Ta. Ta chăn nó và nó sẽ theo Ta. Điều đó nói lên rằng khi các con bước theo Ta trong thời cuối đầy gian nan khốn khó. Nếu bằng lòng chấp nhận tất cả mọi sự cũng có nghĩa là đã biết phó thác cho Ta. Ta sẽ chăn dắt các con trước tất cả kè thù. Dầu Ta sức lên đầu, dầu thơm mùi lai láng. Ôi vui sướng thảnh thơi vì Chúa ở cùng tôi. Người dọn cỗ cho các con trước ngay cả các kẻ thù. Trong những ngày cuối cùng đó chính là các con đứng trước những kẻ thù khốc hại nhất nhưng vì có Ta dọn cỗ cho các con. Các con sẽ được ăn thỏa thê chẳng còn thiếu gì. Dù gian nan khó khăn mà vẫn vững bước được. Có nghĩa là khó khăn chính là cỗ, gian nan thử thách mà các con phải chịu đó Ta sẽ đặt các con trước những kẻ thù và các con trải qua những điều đó chính là cỗ cho các con. Chính là hoa trái của sự sống và điều đó là những gì mà các con sẽ được hưởng sau này.
Xem thêm


Powered by Blogger.