Home » » Cứ thấy có mưa bão sấm sét là biết điều đó là đến từ Ta

Cứ thấy có mưa bão sấm sét là biết điều đó là đến từ Ta

CỨ THẤY CÓ MƯA BÃO SẤM SÉT LÀ BIẾT ĐIỀU ĐÓ LÀ ĐẾN TỪ TA..
Ngày 24/6/2017 (1/6/AL)
Con thưa: Chúa ơi, Chúa có muốn dạy bảo con điều gì thưa Chúa. Chúa ơi, đến bao giờ Người ban cho nhân loại chúng con cuộc cảnh báo soi sáng lương tâm thưa Chúa. Xin Chúa dạy bảo con.
Chúa truyền dạy:
Tiếng các con kêu xin Ta, không biết là Ta thương các con thế nào đâu. Chỉ cần có một tiếng sét to để đánh thức lương tâm, sau đó sẽ diễn ra lần lượt như những điều Ta đã nói.
Không chỉ biết được là nếu là ngày cảnh báo sẽ cứu được rất nhiều linh hồn về với Ta khi mà các con ra sức cầu xin Ta thì thật sự Ta cảm thấy vui vì khi ấy tình yêu của các con hướng lên Ta để cầu xin cho anh em đồng loại các con. Vì thế mà Ta cảm thấy các con yêu mến và rất trung thành vì thế mà Ta không chút đắn đo khi nói rằng, Ta thật tự hào vì các con đó. Còn ngày cảnh báo cứ để xuất hiện những điềm thiêng dấu lạ thì mọi thứ sẽ diễn ra không sai lệch chút nào. Còn nói cho con biết ngày, con lại hoang mang lo lắng không biết đúng hay sai. Còn cứ đợi thôi con. Cứ thấy có mưa bão sấm sét là biết điều đó là đến từ Ta. Nếu như có cuộc cảnh báo đến sẽ xuất hiện trên bầu trời trong vòng 15 phút, chẳng có ánh sáng nào che lấp được điều đó. Chỉ có những ai không tin nhận, họ sẽ thờ ơ cho là chẳng có điềm thiêng dấu lạ gì hết, mà chỉ có một sự động đất hoặc một sự va chạm vũ trụ nào đó.
Vì thế mà sau cảnh báo, có nhiều người biết được việc Ta làm đối với họ và họ sẽ thấy đau đớn và xấu hổ. Và nhiều người sẽ phải sợ hãi về những việc họ gây ra. Khi đó sẽ biết được Thiên Chúa là sự thật và khi đó sẽ quay về. Nhưng lúc đó không dễ dàng đâu con ạ. Vì âm mưu của Satan là lừa gạt nên mọi hình thức của nó đều nhằm để tất cả chính là do động đất và một sự gì đó gây nên ảo giác toàn cầu.
Vì thế khi đó các con phải dốc hết sức để giúp cho họ. Ta cần các con hy sinh nhiều hơn, chẳng phải lo lắng về họ tin hay không đâu con ạ. Chỉ cần các con dâng mình để đền thay những điều sỉ nhục bội bạc mà họ đã gây ra.
Xem thêm


Powered by Blogger.