Home » » Ai có ấn tín hằng sống là có Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần

Ai có ấn tín hằng sống là có Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh ThầnAi có Ấn Tín Hằng Sống là có Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Con thưa: Thưa Chúa, hiện nay giáo hội đang rất khắt khe trong việc rước thánh thể trên tay và rước bằng miệng. Chúng con là những con người bé nhỏ, nhìn mà thấy xót xa. Chỉ biết nài xin Chúa soi sáng cho các hàng giáo phẩm và giáo sĩ, các linh mục và tu sĩ để các ngài nhận ra sự thật và dám đứng lên bênh vực sự thật của Chúa. Con xin Chúa thanh tẩy thánh hóa các ngài, nâng đỡ các ngài, ban cho các ngài tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để các ngài biết dẫn dắt con cái Chúa đi đúng đường của Chúa. Con xin Chúa thương nhận lời cầu xin nhỏ bé của mỗi người chúng con dâng lên Chúa.
Chúa dạy: Sự phạm thánh đó tất nhiên khi các con biết cầu nguyện sẽ giảm bớt nhiều. Ý chí của các con vẫn được ban cho quyền tự do vì vậy Ta không thể nào nói là bắt các con. Chỉ một số linh mục họ không chấp nhận điều đó vì điều đó là sự xúc phạm không nên. Cũng chỉ biết nói như vậy còn các ngài cũng không dám đứng lên mạnh mẽ mà công bố cương quyết. Vì vậy giáo dân cũng chỉ nghe nửa chừng thôi chứ họ cũng không hiểu được bí tích là phải trân trọng và kính trọng rước lễ cho xứng đáng. Có những linh mục thì nói hãy ăn tiệc vì đây là bữa tiệc Người ban cho cứ cầm lấy mà ăn, không phải phạm thánh vì giáo hội đã cho phép. Vì vậy mà các con không nên quá tin vào giáo hội hiện nay. Giáo hội chân chính thì tin, còn giáo hội đương thời hiện nay cải cách và sửa đổi rất nhiều những điều đã chép trong kinh thánh. 
Kinh thánh nếu như các con hiểu được đó là dấu ấn của Thiên Chúa hằng sống là để giúp cho nhân loại các con vì khi có lời chép lại "Xưa dân Do thái dùng máu chiên để có thể cứu được. Họ đã bôi lên nhà nào đó là dấu để khi cơn thịnh nộ của Chúa đi qua, hễ nhà nào có thì cơn thịnh nộ của Chúa sẽ tránh nhà đó. Họ sẽ được các thiên thần đóng ấn. 
Còn bây giờ nhân loại này chứa tràn đầy tội ác, họ không biết cơn thịnh nộ của Chúa giáng xuống cho họ bất cứ lúc nào, tuy nhiên cũng có thể nói nhờ vào sự hy sinh của những linh hồn ưu tuyển mà Người sẽ thương xót các con. Người sẽ gửi các thiên thần đến hỗ trợ và giúp đỡ các con. Các thiên thần sẽ nhận lời cầu xin của các con rồi chuyển cầu lên Thiên Chúa. Người sẽ nhận lời những ai biết dâng mình hy sinh cho thế giới đầy đau thương này. Vì vậy trong ngày phán xét chung chính là ngày sau hết, các linh hồn được về với Ta phải có Ấn Tín Hằng Sống là dấu ấn để đóng dấu trên trán lúc còn nhỏ. Sau đó lớn lên phải biết giữ lề luật. Để có thể giữ được Ấn Tín các con hãy mang theo.
Giọt Máu của Chúa đó là “Dấu Ấn Hằng Sống”. Khi các con tin Chúa đang hiện diện thì Giọt Máu đó sẽ nuôi sống linh hồn các con và các con sẽ được bao bọc chở che vì có lời hứa đã chép ai có Ấn Hằng Sống sẽ được ở với Chúa nên các con phải giữ làm sao cho được kẻo lại rơi vào cạm bẫy đánh mất đức tin thì Dấu Ấn đó không có giá trị gì hết. Quả thật nếu niềm tin của các con sai lạc đi thì liệu còn Chúa để mà Đóng Ấn cho các con. Hãy nhớ một điều giới răn và lề luật của Ta các con phải tuân giữ lệnh truyền và những điều liên quan đến như là khiêm nhường nhỏ bé, chứ không phải thấy có ấn từ nhỏ là coi là được đâu. 
Còn giới trẻ hiện nay không tin là có cuộc sống vĩnh cửu, đó là những điều hoang đường. Lời Ta nói từ ngàn xưa để lại dù một chấm một phẩy cũng không thể sai, dù trời đất này có qua đi nhưng điều Ta nói khó mà thay đổi. 
Ta đã hứa ban cho tất cả những ai có lòng trung thành và kiên vững đã nói cùng các môn đệ của Ta, điều đó không thể sai. Còn các con tin thì cứ giữ. Ấn tín là để bảo vệ các con. Ai có ấn Thiên Chúa hằng sống là có Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Người hằng luôn che chở bảo vệ khỏi mọi sự dữ. Nếu như ai không tin thử xem. Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần sẽ luôn hiện diện trong tâm trí những ai Ấn Tín mang bên mình. Đó là những điều Ta muốn nói với các con. Các con phải biết sự dữ đang lan tràn. Để đối phó với nó, chỉ có cầu nguyện và đeo Ấn Tín, chuỗi thắng mân côi cầu nguyện sốt sáng mới vững bước được. Khi đó dù có hỏa ngục mở thì các con cũng chẳng sợ gì. Hãy vững chí lên các con nhé. Ta yêu thương các con vô cùng. Ta là Chúa của các con, đang chờ đợi các con.
Powered by Blogger.