Home » » Ta đến đây cốt để làm cho nhân loại nhận ra lòng thương xót vô biên của Ta.

Ta đến đây cốt để làm cho nhân loại nhận ra lòng thương xót vô biên của Ta.


Phần 15: 
Ta đến đây cốt để làm cho nhân loại nhận ra lòng thương xót vô biên của Ta.
Con thưa: Chúa ơi, hôm này là ngày Chúa chịu nạn vì nhân loại có điều gì Chúa muốn dạy bảo con nữa thưa Chúa. 
Chúa dạy: Ta ban cho các con tất cả, lẽ nào chỉ vì một ngày chay cũng không được. Suốt cuộc khổ nạn của Ta, Ta đã nhớ đến các con là kẻ tội lỗi. Máu Ta đổ ra để chuộc tội cho loài người các con. Dân Do Thái xưa đã nhạo báng Ta phải chăng là con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá đi. Còn các con bây giờ thì sao. Lời của Ta thì các con cho là giả dối, là lừa gạt. Sự thật Ta ban cho các con thì các con bảo là thông điệp giả. Hãy tỉnh thức đi vì ngay cả linh hồn anh em các con là những người chống lại sự thật mà Ta ban xuống cho các con. Linh hồn đó có nguy cơ lạc mất đấy. 
Đâu chỉ mình các con lo lắng còn Ta, Ta lo cho các con từng chút. Nếu không bám sát các con thì liệu nhân loại có thể sớm nhận rõ sự thật. Ai ai cũng cho là các con làm không đúng. Cứ kệ họ. Rồi họ sẽ nhận ra sau các con ạ. Chỉ cần các con làm đúng lời Ta dạy là được. Hãy nghe lời dạy của Ta. Đừng nản lòng vì ngày giờ Ta đang đến. Ai kiên vững đến cùng thì sẽ được Ta cứu. Ta hứa sẽ ban cho các con là những người kiên vững, được bước vào thời đại bình an mới trên trái đất. Hãy kiên vững nhưng nhẫn nại chờ đợi lòng thống hối của bao người đang nhờ đến lời cầu nguyện của các con. 
Ta chỉ có thể nói điều này rất cần thiết biết, bao giờ nhân loại mới nhận ra hết. Họ trà đạp lên Ta mà không hề hay biết. Họ đã đóng đinh Ta bằng những việc làm sai trái của họ. Bằng cách đó họ đã sỉ nhục Ta, Ta khát khao là nhân loại nhận biết lòng thương xót của Ta. Ta đến đây cốt để làm cho nhân loại nhận ra lòng thương xót vô biên của Ta đang trào đổ xuống khắp toàn thể địa cầu này trong vòng 15 phút con ạ. Nếu ai nhận ra sẽ được Ta soi sáng. Rất nhiều không phải hư mất vì những việc họ gây ra. Cả thể xác tâm hồn chai đá đó sẽ trở nên tinh tuyền trước ánh sáng ơn Cứu Độ của Ta.


Powered by Blogger.