Home » » Phản ki tô đến trước hay sau cảnh báo

Phản ki tô đến trước hay sau cảnh báo


PHẢN KI TÔ ĐẾN TRƯỚC HAY ĐẾN SAU CẢNH BÁO
Con thưa: Chúa ơi, Chúa có thể cho biết tên Phản Kito đến trước hay sau cảnh báo có được không thưa Chúa.
Chúa dạy: Nó đến trước là do tác động của Satan, là nó sẽ đi vào các nhà lãnh đạo Châu Âu vì lý do là hòa bình lặp lại chứ nó không đi rao truyền lời Chúa ngay. Mà nó còn lấy long tin của mọi người đã vì khi tin rồi nó mới thu hút được nhiều người.
Còn việc rao giảng lời Chúa rồi sau nó sẽ đi khắp nơi như một người hòa bình cho thế giới và ai cũng tin và phục tùng nó. Rồi sau đó nó mới đưa ra các biểu tượng để mọi người tôn thờ quý trọng như là một thứ quý giá nhất. Điều đó thì các con mới mắc lừa nó được. Còn không thì các con tránh dấu và biểu tượng của nó thì không sao. Tất cả các con nên tránh những điều này thì có thể giúp được linh hồn mình các con ạ.

Powered by Blogger.