Home » » Lễ lớn không bằng ngày chịu nạn của Chúa.

Lễ lớn không bằng ngày chịu nạn của Chúa.Phần 14: 
Lễ to lễ lớn cũng không bằng ngày chịu nạn của Chúa.
Ngày 13 tháng 4 năm 2017
Con thưa: Chúa ơi, mai là ngày Chúa chịu nạn chịu chết vì thiên hạ. Con xin Chúa tha thứ cho con vì con đã thờ ơ. Xin Chúa dạy bảo con để con được làm theo ý của Chúa. 
Chúa dạy: Lễ to lễ lớn cũng không bằng ngày chịu nạn của Ta đâu con ạ. Vì Ta đã chịu nạn, đã chịu chết để chuộc tội thay cho muôn dân khắp thiên hạ. Trong những ngày chay tịnh thì thứ sáu tuần thánh là ngày đáng nhớ. Chỉ có hãm mình, ăn chay cầu nguyện mới có thể hiểu được những đau đớn và thống khổ mà Ta phải chịu. Ai ai cũng biết ăn chay hãm mình là ngày thứ sáu nhưng họ không biết thứ sáu tuần thánh là cần lắm. Hội thánh có dạy kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày lễ buộc. Họ kiêng thịt, thật ra họ chỉ kiêng thịt thôi còn tất cả những gì mà Ta truyền dạy thì họ không làm. Đó là cách ăn ở, lời nói đối xử với nhau, không dễ cái lại có thể đánh người ta ngay. Ít ai vì yêu mến mà quên mình hy sinh để bù lại những đau thương của Ta. Còn điều này nữa, ai trong số các con biết nhưng chỉ là nghe giáo hội là kiêng thịt không ăn vặt. Còn tất cả những điều liên quan đến hãm mình thì đều bỏ hết. Ăn cá ăn trứng thì đều không đúng, chỉ có ăn rau củ quả một chút gọi là ăn. Nếu không làm được như vậy thì kể như buổi chay tịnh này không được, sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Mới đây còn có một điều là đả đảo lại Cộng Sản. Các con biết không, Cộng Sản cũng là con dân nước Việt nam, đều là con cái của Ta. Tại sao các con chỉ gây chia rẽ, chia rẽ lòng người, chia rẽ anh em. Thay điều đó, các con phải cầu nguyện cho họ mới đúng, nhất là phải hãm mình chịu nhục để tôn vinh hiến tế cao cả nhất mà Ta đã ban cho các con. 
Ngày mai đừng đi đâu mà chỉ có đi chầu Mình Máu Thánh Ta mới có ích thôi.
Con thưa: Chúa ơi, xin Chúa dạy bảo con, thưa Chúa.
Chúa dạy: Con hãy đi vào nhà thờ từ sáng, trưa và chiều luôn. Con hãy quỳ dưới chân bàn thờ Ta và đọc các kinh gì các con cho là cần thiết. Nghe này, hãy im lặng thì thầm với Ta bằng kinh Mân Côi thì Ta sẽ nhận lời các con. 

Giáo hội bây giờ sai lạc nên ngày thứ năm hay thứ bảy cũng không được. Con cứ đi vào thứ sáu chầu Ta sẽ tốt hơn. Con cứ vào nhà thờ, kể cả không có linh mục và giáo dân nhưng con cứ thật lòng cầu xin Ta, Ta sẽ ban cho con ơn con đang cần thiết.
Xem thêm
Powered by Blogger.